Kasa na promocję i turystykę

Dziewięć grantów na łączną kwotę 140 tys. zł przyznała Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus. Kasa trafi m.in. do Żółkiewki, Kraśniczyna, Łopiennika Górnego, Fajsławic, czy Krasnegostawu.

28 maja LGD Krasnystaw Plus podpisała umowy z beneficjentami na realizację grantów, które wpłynęły w odpowiedzi na nabór do programu „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych”. Dotację otrzyma 9 podmiotów. Pomoc przyznawana jest w wysokości 100 procent kosztów. Łączna wartość dofinansowania na realizację grantów wynosi 140 tys. zł. Oto lista szczęśliwców: Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw.

Wrota Roztocza” – 14,6 tys. zł na wydanie informatora turystycznego, Stowarzyszenie Gloria Vitae – 14 tys. zł na projekt „Krasnystaw Wczoraj, Krasnystaw Dziś”, Stowarzyszenie Gloria Vitae – 14,9 tys. zł na „Powiat – Miasta Ziemi Krasnostawskiej.

Historia, zabytki, kultura”, Stowarzyszenie Kraska 13,9 tys. zł na „Gmina Łopiennik Górny – z bogactwa natury”, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki – 14 tys. zł na tomik „250 lat erygowania kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce”, OSP w Kraśniczynie – 13,9 tys. zł na projekt „Atrakcyjny Kraśniczyn”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice – 12 tys. zł na „Gmina Fajsławice – Naturalnie!”, Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic – 14 tys. zł na „Ziemia Fajsławicka na starych fotografiach”, Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw – 28,6 tys. zł na „Obiekty arianizmu w gminie Krasnystaw”. (k)