Katolicki nobel dla Misericordii

Nagroda TOTUS TUUS dla Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”. Lubelska organizacja w sobotę, 12 października, podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, została uhonorowana tzw. katolickim noblem.

Nagrodę TOOUS TUUS mogą otrzymać ci, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do popularyzacji i promocji nauczania św. Jana Pawła II. Ważnym kryterium decydującym o przyznaniu wyróżnienia jest też konkretna działalność na rzecz obrony ludzkiej godności.

I właśnie w kategorii działania na rzecz „Promocji godności człowieka” została nagrodzona lubelska instytucja – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”. Istnieje ona prawie trzydzieści lat – założono stowarzyszenie w 1991 r. z inicjatywy ks. dra Tadeusza Pajurka. Jego celem było i jest niesienie pomocy w sferze duchowej oraz w sferze materialnej osobom psychicznie chorym.

Za swoje zadanie „Misericordia” uważa również pomoc rodzinom chorych osób, udzielając im profesjonalnego wsparcia. „Misericordia” obecnie dysponuje trzema ośrodkami rehabilitacyjnymi: środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej oraz zakładem aktywności zawodowej – Santiago Cafe. Zarządza również hostelem, mieszkaniami oraz domem o charakterze rodzinnym, dzięki istnieniu których stowarzyszenie w bardzo praktycznym wymiarze może pomagać chorym psychicznie.

Nagrody przyznawane są co roku w pięciu kategoriach. Oprócz Stowarzyszenia „Misericordia” otrzymały ją w tym roku: Naczelna Redakcja Katolicka, a także Piotr Pałka śpiewak, założyciel i dyrygent chóru Voce Angeli, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” i prof. Michał Heller.

Nagroda TOTUS TUUS została ustanowiona z inicjatywy biskupa Jana Chrapka w 2000 r. Statuetki wyobrażają anioły. Są dłuta krakowskiego artysty Wincentego Kućmy.

Monika Skarżyńska