Każdy sobie o turystę skrobie

Lokale w kamienicy przy Jezuickiej 1/3, gdzie ma działać punkt informacji turystycznej LOT Metropolia Lublin oraz w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 6, gdzie funkcjonować ma punkt LROT na razie pozostają puste

Zaledwie 100 metrów będą dzieliły ośrodki informacji turystycznej prowadzone przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną oraz nową, powołaną przez miasto Lublin, Lokalną Organizację Turystyczną Metropolia Lublin. Pierwszy nadal ma promować całe województwo, drugi skupi się na Lublinie i okolicach. I choć turyści, kiedy po pandemii wrócą do Lublina, pewnie na tym nie stracą, to czy warto łożyć publiczne pieniądze na funkcjonowanie obok siebie dwóch jednostek o podobnych zadaniach?

Z końcem 2020 roku z ulicy Jezuickiej 1/3 zniknęła Informacja turystyczna, którą od lat prowadziła Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna finansowana wspólnie przez miasto i urząd marszałkowski – po 40 proc. budżetu. Wiosną ubiegłego roku Rada Miasta Lublin, przy sprzeciwie radnych PiS, powołała Lokalną Organizację Turystyczną Metropolia Lublin, do której oprócz miasta przystąpiły lokalne podmioty branży turystycznej i okołoturystycznej, mającą za zadanie promocję oferty turystycznej samego Lublina i najbliższej okolicy.

I choć miasto tworząc LOT MP zapowiadało, że nadal pozostanie członkiem LROT, to w ślad za uchwałą wystąpiło o zmniejszenie swojej składki na LROT i przygotowało projekt uchwały „w sprawie wystąpienia Gminy Lublin z Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej”, który do dziś nie został jednak poddany pod głosowanie. Niedługo później ratusz wypowiedział LROT umowę najmu lokalu w kamienicy przy ul. Jezuickiej 1/3 na prowadzenie Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej z terminem wypowiedzenia na koniec 2020 roku. W tym miejscu swoją siedzibę i informację turystyczną uruchomi niebawem LOT MP. Z kolei jak ustaliliśmy LROT swój punkt informacyjny przeniesie na drugą stronę Bramy Krakowskiej, do kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 6. Dyrektor LORT Dorota Lachowska w rozmowie z nami przyznała, że obecnie w nowym lokalu już trwają prace adaptacyjne. – O otwarciu „z pompą” oczywiście będziemy informowali – dodała dyr. LROT.

Miasto miało powody

Choć miasto przekonuje, że decyzja o utworzeniu LOT MP jest uzupełnieniem oferty LROT, a nie konkurencją dla niej, a skupienie w ramach jednej organizacji oprócz samorządu i jego jednostek, takich podmiotów, jak hotele, biura podróży, instytucje kultury, czy agencje eventowe, pozwoli na profesjonalne zarządzanie ofertą turystyczną i kulturalną Lublina oraz jej efektywniejszą promocję na rynku krajowym i zagranicznym, to nie trudno zauważyć, że o jej powołaniu zdecydowały również inne względy.

Współpraca między miastem a LROT pogorszyła się, od kiedy władzę w województwie w 2018 roku z rąk koalicji PO-PSL przejął PiS i doszło do zmiany na stanowisku prezesa LROT (jest nim przedstawiciel marszałka – obecnie Paweł Wójcik, kierownik oddziału w Departamencie Promocji UMWL). Ratusz nie chciał więc dłużej łożyć tak dużych środków na instytucję, w której mimo równego z marszałkiem wkładu finansowego, decydujący głos mają władze województwa, a promocja miasta – w jego ocenie – wcale nie była na pierwszym planie.

Tyle ile wynosił wkład finansowy w LROT miasto ma przeznaczać teraz na LOT MP.

– Składka roczna Gminy Lublin na LOT Metropolia Lublin wynosić ma, zgodnie z uchwałą o wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych, 315 tys. zł, czyli tyle, ile w ubiegłym roku Gmina Lublin przekazała do LROT: 90 tys. zł na Biuro LROT i 225 tys. zł na LOITiK działający przy Jezuickiej 1/3 – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego UM Lublin. – Z kolei od 1 stycznia 2021 r., na dziś, składka miasta na LROT wynosi 235 tys. zł, z czego 10 tys. zł na Biuro LROT (wysokość dla gmin o liczbie mieszkańców ponad 100 000 osób) i 225 tys. na LOITiK, ale dalsza wysokość składki odprowadzanej do LROT jest nierozerwalnie związana z Porozumieniem z Województwem Lubelskim, które jest obecnie na etapie wypracowywania ostatecznej treści, a następnie decyzjami Walnego Zebrania Członków LROT.

Niewykluczone wydaje się jednak, że miasto nie porozumie się z województwem i pod obrady Rady Miasta Lublin wróci projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lublin z Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. D

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here