Każdy wiek może przynosić radość życia

Nasze społeczeństwo jest coraz starsze, ale w Lublinie aktywność seniorów pozwala pokonać nie tylko frustracje związane z wiekiem – daje także impuls do działania wielu z nich. Zgromadzone przez życie doświadczenie stanowi wielką wartość i rodzi wiele cennych inicjatyw. Świadczy o tym działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tylko w I półroczu 2017 oddział lubelski Związku zorganizował 413 różnych imprez.


Na Lubelszczyźnie już ponad 18 proc. mieszkańców przekroczyło 65. rok życia. Spośród nich około 42 proc. posiada prawne orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby te w większości prowadzą gospodarstwa jednoosobowe. Jak wskazuje doświadczenie: życie w samotności przyczynia się do tego, że ludzie starsi, samotni, często zamykają się w domach i nie widzą już miejsca dla siebie w lokalnym środowisku, chociaż posiadają wiedzę, umiejętności i cenne doświadczenie życiowe, które stanowi często cenną wartość nie tylko w gronie najbliższych, ale i w obszarze społecznym.
A aktywne uczestnictwo w życiu społecznym pozwala na zachowanie energii życiowej na długo i zapobiega samotności. Lublin pozytywnie wyróżnia się na tym tle. W naszym mieście działa wiele organizacji pozarządowych, w których seniorzy znajdują nie tylko wsparcie, ale też mają pole do działania, znajdują swoje miejsce i ważną rolę do spełnienia w życiu społecznym własnego miasta. Mówiąc o seniorach często mamy na myśli staruszków w bardzo zaawansowanym wieku, tymczasem dzisiejszy senior to nadal aktywny człowiek. Wielu seniorów skupionych w tych organizacjach angażuje się w zakresie aktywizacji swojego środowiska. Na Gali Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w dniu 12 października Polski Związek Emerytów, Renistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie otrzymał nagrodę dla najlepszej organizacji pozarządowej promującej III sektor i województwo lubelskie w 2016 roku.
Związek skupia w swoich szeregach około 10 000 członków w 22 oddziałach rejonowych i 57 kołach w powiatach: Biała Podlaska , Lublin Miasto, Lublin Ziemski, Łęczna, Łuków, Kraśnik, Krasnystaw, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Świdnik.

Głównymi celami PZERII jest:

1. Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów i inwalidów.
2. Organizacja działań w zakresie wypoczynku i profilaktyki zdrowotnej .
3. Aktywizacja społeczna seniorów i osób niepełnosprawnych.
4. Poprawa wizerunku osób starszych i niepełnosprawnych.
Realizując powyższe cele nasz Zarząd Oddziału Okręgowego PZERII w Lublinie w 2017 r podejmuje szereg zadań, organizując między innymi: wypoczynek, wystawy, koncerty, wycieczki, konkursy, imprezy integracyjne, spotkania.
W pierwszym półroczu 2017 r PZERII Oddział Okręgowy zorganizował 413 imprez integracyjnych , uroczystości i wyjazdów na wczasy wypoczynkowo-rehabilitacyjne. Podsumowaniem półrocznej pracy Związku była dwudniowa, bezpłatna wycieczka do Suśca, na którą wyjechało 40 osób. W drugim półroczu zarząd oddziału zorganizował dla seniorów i osób niepełnosprawnych:
– 2 wycieczki do Lwowa i Poczajowa oraz Szlakiem Mazurskim – obie wycieczki cieszyły się dużym zainteresowaniem (były dofinansowane przez Miasto Lublin)
– wypoczynek połączony z rehabilitacją zdrowotną i społeczną w Ustroniu Morskim, Dźwirzynie, Ustce, Krynicy Górskiej i Truskawcu.
Od 29 września do 9 października 2017 r, przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, Zarząd Oddziału Okręgowego PZERII zorganizował XIII Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych Miasta Lublin – 2017 w celu, promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego’’.
W przeglądzie uczestniczyło 130 artystów – twórców rękodzieła artystycznego w wieku od 18 do 87 lat, w tym również uczestnicy WTZ Miasta Lublin. Prace konkursowe oraz 13 stoisk zaprezentowanych przez uczestników w dniu przeglądu oceniało Jury w składzie:
Aleksandra Chojnacka – historyk sztuki, instruktor WOK
Aleksandra Kęcik – plastyk, instruktor WOK
Beata Urniaż-Księska – plastyk, instruktor WOK
Barbara Zalewska – plastyk, przedstawiciel PZERiI Oddział Okręgowy w Lublinie
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii STOISK KONKURSOWYCH

Puchary i nagrody za stoiska grupowe, biorące udział w Przeglądzie przyznano 7 WTZ i Klubom Seniora oraz 6 osobom za stoiska indywidualne.

W kategorii PRAC KONKURSOWYCH

Puchary i nagrody przyznano 24 osobom indywidualnym i 8 wyróżnień indywidualnych
Gościnnie wystąpił zespół śpiewaczy z Grabowicy.
Przegląd był dofinansowany przez Prezydent Miasta Lublin
W dniach od 4-7 października 2017 odbyła się wycieczka -Szlakiem Mazurskim na którą wyjechało 50 osób niepełnosprawnych – seniorów (wycieczka dofinansowana przez Miasto Lublin)
W październiku 2017 r. rozpoczęły się koncerty w ramach, „Jesiennego Przeglądy Twórczości Artystycznej Seniorów – 2017„
W dniu 8 października odbył się koncert w Kąkolewnicy, pow. Radzyń Podlaski, a 13 października w Lublinie, w Domu Kultury LSM (koncert został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Lublin).
Pozostałe koncerty odbędą się w Chełmie, Hrubieszowie, Dęblinie, Zamościu. Natomiast uroczysty koncert finałowy odbędzie się w 18 listopada 2017 r w Domu Kultury Wyższej Szkoły Orląt w Dęblinie.
W 2017 r planujemy jeszcze spotkania z okazji Międzynarodowych Dni Seniora i Sylwestra. Na wszystkie uroczystości i spotkania serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów.
Mówi się, że wiek o niczym nie świadczy, jednak trudno jest się nim nie przejmować. Jeśli nie chcemy zbyt szybko poddać się jego wpływowi, zobaczmy, jak możemy sobie poradzić z upływem czasu i zachować radość życia. To nie wiek, a aktywność świadczy o wewnętrznej młodości.