KDK wyszkoli animatorów

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Diagnoza i ewaluacja działań instytucji”, realizowanym w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie!”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 listopada w siedzibie Krasnostawskiego Domu Kultury. Spotkanie skierowane jest do pracowników instytucji kultury, animatorów, pracowników wydziałów kultury samorządu terytorialnego, pracowników placówek oświatowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli biznesu. Regulamin szkolenia i karta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie KDK w zakładce „Projekty” (http://www.kultura.krasnystaw.pl/index.php/projekty2016). Rekrutacja na szkolenie została przedłużona do 16 listopada. (k)