Kiedy chodnik przy Skorupki?

Mieszkańcy ul. Ks. I. Skorupki chcą wiedzieć, kiedy zbudowany zostanie chodnik przy tamtejszej ulicy. Zadanie wybrano do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dwa lata temu, ale wciąż nie doszło ono do skutku. Urzędnicy zapewniają, że zadanie to – tak, jak inne zaległe z budżetu obywatelskiego – będą finalizować. Mimo takiej „kolejki” od 5 czerwca zbierają już zgłoszenia projektów do nowej edycji budżetu obywatelskiego.

Nie tylko radni i chełmianie zwracają uwagę na to, że wiele zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskich w edycji 2021 (ale nie tylko) nie doszło do skutku. Także inspektorzy z Regionalnej Izby Obrachunkowej, opiniując wykonanie budżetu miasta za 2021 r. (pozytywnie), wytknęli „bardzo niskie wykonanie budżetu obywatelskiego poniżej 5 proc. w stosunku do wielkości planowanych”. Właśnie w edycji 2021 wybrano do realizacji budowę chodnika przy ul. Ks. Ignacego Skorupki. Chodziło o ok. 350-metrowy odcinek przy całej długości ulicy po stronie domów jednorodzinnych (numery parzyste). Mieszkańcy złożyli wniosek w tej sprawie w ramach budżetu obywatelskiego, bo dość mają zniszczonego chodnika, nieremontowanego od momentu powstania, tj. od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Argumentowali, że wyłamane płytki starego chodnika to utrapienie zwłaszcza dla osób starszych oraz rodziców z wózkami dziecięcymi, bo niejednokrotnie dochodzi tu do potknięć i kontuzji. Na dodatek korzystających z chodnika przybyło, bo po drugiej stronie ulicy w ostatnich latach powstało osiedle wielorodzinne, tj. trzy bloki, w których mieszka około 300 rodzin. Mimo że mieszkańcy zagłosowali i wybrali do realizacji w edycji 2021 r. budżetu obywatelskiego budowę chodnika przy ul. ks. I. Skorupki, inwestycja ta nie doszła do skutku. Mieszkańcy pytają o powód i zastanawiają się, czy zadanie to jest nadal w planie, czy też muszą składać ponownie wniosek w tej sprawie w ramach budżetu obywatelskiego i raz jeszcze głosować.

– Miasto posiada dokumentację techniczną na realizację tego zadania i – tak jak inne zaległe zadania z budżetu obywatelskiego – inwestycja jest przewidziana do sfinalizowania – informuje Gabinet Prezydenta Chełma.

Mieszkańcy ul. Skorupki nie są jedynymi w podobnej sytuacji. Niedawno informowaliśmy w „Nowym Tygodniu”, że mieszkańcy osiedla Cementownia oburzyli się, iż w urzędniczym sprawozdaniu z wykonania budżetu obywatelskiego za 2022 r. napisano o wykonanym remoncie przy ul. Rolniczej, podczas gdy żadnych prac tam nie było (inwestycja też była wybrana do realizacji, ale jeszcze nie doszła do skutku). Urzędnicy tłumaczyli, że w sprawozdaniu zaszła pomyłka, ale zaległe inwestycje mają być realizowane.

Nowa edycja budżetu obywatelskiego

Ostatnio chełmski ratusz zaprosił chełmian do udziału w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest tradycyjnie 2,5 mln zł. Zgłaszanie projektów trwa od 5 czerwca do 3 lipca. (mo)