Kiedy fundamenty?…

W jarze Horpyny zostały pojedyncze drzewa

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji przy ulicy Gospodarczej.
Na początku marca odbyło się kolejne spotkanie robocze Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane. To znacząca deklaracja, zważywszy, że deklaracje w sprawie „szóstki” padają od dziesięciu lat.
– Komendant wojewódzki policji potwierdził, że trwają prace nad dokumentacją placówki. Jako społeczny komitet wnosimy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wpisanie inwestycji do rozpoczęcia już w 2017 roku. Liczymy na ostateczne przypieczętowanie sprawy, dzięki czemu roboty mogłyby ruszyć jesienią tego roku – mówi nam Andrzej Szyszko, przewodniczący Komitetu.
Społecznicy zabiegają o wsparcie inwestycji również przez parlamentarzystów ziemi lubelskiej, jak i wojewodę lubelskiego.
Od wielu lat komisariat mieści się w mieszkaniu na parterze w budynku wspólnoty mieszkaniowej, bez wydzielonego dojazdu dla służb. Nowy komisariat stanie kilkadziesiąt metrów dalej, na działce przy tej samej ulicy. Szacunkowe koszty inwestycji wyniosą ok. 10 milionów złotych.

– W drodze postępowania przetargowego wyłoniono już wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego obiektu VI Komisariatu Policji w Lublinie. Trwa opracowywanie wielobranżowej koncepcji projektu wraz z wizualizacją. Koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostały określone w umowie na 645 tys. zł. Przedsięwzięcie stanowi jeden z priorytetów w zakresie działalności inwestycyjnej KWP w Lublinie. Zostało ujęte w spisie zadań wnioskowanych do realizacji w ramach Programu Modernizacji Policji, przekazanym do Komendy Głównej Policji. Termin rozpoczęcia robót budowlanych wyznaczono już na 2017 rok – wyjaśnia nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik prasowy KWP. BCH