Kiedy kąpielisko na Lubańkach?

Mieszkańcy Krasnegostawu i okolic nie mają w okolicy bezpiecznego kąpieliska. Po raz kolejny o organizację plaży przy zbiorniku retencyjnym „Lubańki” zaapelował Marcin Wilkołazki.


Radny Wilkołazki o potrzebie dostosowania zbiornika wodnego „Lubańki” w Krasnymstawie do potrzeb rekreacyjnych mówił już na początku 2015 r. Uczynił to w związku z licznymi apelami mieszkańców Krasnegostawu, którzy od lat narzekają na to, że podczas wakacji nie mają gdzie się kąpać. Legalnie i bezpiecznie mogą to robić jedynie na basenie przy I LO w Krasnymstawie. Ale gdy żar leje się z nieba, tłumnie odwiedzają zalewy w Tuligłowach czy Kozieńcu, które oficjalnie kąpieliskami nie są.
– Zaproponowałem wówczas, by miasto zwróciło się do jednostki kontrolującej projekt, w ramach którego powstał zbiornik „Lubańki”, z zapytaniem o zakres możliwych do wprowadzenia modyfikacji. W odpowiedzi dostałem zapewnienie, że zgodnie z moją sugestią odpowiednie pismo zostanie wystosowane do urzędu marszałkowskiego w Lublinie. Od tamtego czasu minęły już dwa sezony wakacyjne, a przy zbiorniku nadal nic się nie zmieniło. Może poza tym, że jest coraz bardziej zaniedbany. Nie otrzymałem także żadnej kopii korespondencji z urzędem marszałkowskim, która wskazywałaby, że rozszerzanie funkcjonalności zbiornika jest niezgodne z projektem – mówi Wilkołazki.
Radny na jednej z ostatnich sesji rady miasta, ponowił apel w sprawie organizacji plaży na „Lubańkach”. Nawet jednak gdy miasto zajmie się szybko problemem, kąpanie się w zbiorniku w tym roku raczej nie będzie możliwe. (kg)