Kiedy powstanie tam ścieżka rowerowa?

Urzędnicy zapewniają, że postarają się znaleźć pieniądze na dokończenie ścieżki rowerowej przy Drodze Męczenników Majdanka

Czy rowerzyści doczekają się kompleksowej ścieżki rowerowej przy ul. Droga Męczenników Majdanka? Teraz ma ona kilkusetmetrową przerwę między skrzyżowaniami z ul. Krańcową oraz z ul. Lotniczą.


Na tym odcinku nie jest kompletna infrastruktura rowerowa. Miejscy aktywiści zabiegający w ratuszu o rozwój sieci dróg rowerowych od dawna postulują uzupełnienie tej luki. Do tej pory kończyło się jedynie na pozytywnych deklaracjach. Czy teraz będzie inaczej?

Drogi rowerowe wzdłuż ul. Droga Męczenników Majdanka budowano na przestrzeni kilku ostatnich lat w ramach realizacji różnych zadań drogowych, obejmujących m. in. przebudowę newralgicznych skrzyżowań. Niestety, po zakończeniu prac okazało się, że urzędnicy pominęli kwestię połączenia ich w całość. Wstępne deklaracje mówiły o możliwie szybkim naprawieniu tego błędu. Brakujacy odcinek nie powstał jednak w tym miejscu do dzisiaj.

– To duże utrudnienie dla kogoś, kto chce się tędy poruszać rowerem i jednocześnie robić to zarówno bezpiecznie, jak i w zgodzie z przepisami – mówi pan Piotr, rowerzysta mieszkający przy ul. Lotniczej.

Miejscy urzędnicy obiecują, że postarają się znaleźć niezbędne na ten cel fundusze. – Koszt wykonania odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Droga Męczenników Majdanka na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Lotniczej o długości ok. 270 m wynosi ok. 150 tys. zł.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią decyzje w sprawie budowy drogi rowerowej, a także innych inwestycji, które pomimo uszczuplenia budżetu będą skierowane do realizacji jeszcze w tym roku, będą podejmowane po szczegółowej analizie związanej z sytuacją finansową miasta – mówi Grzegorz Jędrek z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Marek Kościuk