Kierowcy, noga z gazu!

Nic dziwnego, że krasnostawska policja wystąpiła do lubelskiego oddziału GDDKiA o ustawienie na drodze krajowej nr 17 na trasie z Łopiennika Górnego do Zakręcia odcinkowego pomiaru prędkości. Wysokie stawki mandatów na niewiele się zdały. Kierowcy w dalszym ciągu jeżdżą bardzo szybko, a świadczy o tym rekordowa wręcz liczba wykonanych przez fotoradar w Łopienniku zdjęć pojazdom, które poruszały się z niedozwoloną prędkością.

Droga krajowa nr 17 należy do bardzo niebezpiecznych. Tylko w tym roku, na odcinku między Łopiennikiem Górnym a Krasnymstawem doszło do trzech wypadków, w których zginęli ludzie. Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie wystąpiła do lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o montaż odcinkowego pomiaru prędkości między Łopiennikiem Górnym a Zakręciem. Kierowcy nie przestrzegają przepisów, jeżdżą bardzo szybko, mimo że stawki mandatów są zdecydowanie wyższe, niż choćby w minionym roku.

W Łopienniku Górnym przed skrzyżowaniem drogi krajowej z powiatową jest ustawiony fotoradar. W 2021 roku urządzenie zarejestrowało 2 445 naruszeń, średnio prawie 7 na dobę. Niestety, ale statystyki za 2022 rok będą o wiele gorsze, bo tylko w pierwszym półroczu br. fotoradar zrobił aż 2 165 zdjęć pojazdów, których kierowcy nie przestrzegali obowiązującej prędkości. W Łopienniku Górnym jest ograniczenie do 50 km/h. Pod koniec kwietnia br. jeden z kierowców pędził przez tę miejscowość z prędkością aż 133 km/h. Inspekcja Transportu Drogowego, która obsługuje fotoradary, ustaliła kierującego i ukarała go mandatem w wysokości 2 500 zł i 10 pkt. karnymi.

O wiele bezpieczniej, po wprowadzeniu wysokich stawek mandatów, zrobiło się na krajowej „siedemnastce” w Fajsławicach, gdzie również obowiązuje prędkość do 50 km/h. Tam też znajduje się fotoradar. Urządzenie w 2021 roku wykonało 1 515 zdjęć samochodów, które znacznie przekroczyły prędkość. W pierwszym półroczu br. w Fajsławicach zanotowano 704 naruszenia.

Rekordowe przekroczenie prędkości w województwie lubelskim w br. miało jednak miejsce na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Anusin w powiecie chełmskim, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km. Fotoradar wykonał zdjęcie pojazdu pędzącego 145 km/h. To urządzenie zanotowało też najwięcej naruszeń spośród wszystkich, ustawionych na drogach Lubelszczyzny.

Ciekawostką jest fakt, że kierowcy najczęściej przekraczają prędkość w weekendy. W pierwszym półroczu br. wszystkie fotoradary, jakie znajdują się przy drogach na terenie województwa lubelskiego wykonały 23 832 zdjęć pojazdów, które nie dostosowały się do obowiązujących przepisów. W niedziele urządzenia odnotowały aż 4 497 naruszeń, a w soboty – 4 189.

Najmniej „fotek”, bo 2 937 wykonały w piątki, kiedy ruch jest duży, bo wielu wraca do domów po pracy, studiach, bądź wyjeżdża na weekendy oraz poniedziałki – 3 012. We wtorki i środy liczba przekroczeń prędkości jest porównywalna i wynosi odpowiednio 3 054 i 3 043. W czwartki już trochę więcej, bo 3 100. Tak czy owak, kierowcy, noga z gazu! Zwłaszcza w terenie zabudowanym. (ps)