Kilometry rur do modernizacji

LPEC otrzymał kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego.


Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił lubelskiemu LPEC– owi kredytu na kwotę 100 milionów złotych (23,2 mln euro). Pieniądze zostaną przeznaczone na trwający pięć lat projekt inwestycyjny. Większość środków udostępnionych przez EBI ma zostać wypłacona w tym roku. Lubelski projekt przewiduje zmodernizowanie 33 km starych rurociągów i 211 starych węzłów ciepłowniczych oraz wybudowanie 28 km nowych rurociągów i 355 nowych węzłów, co przyczyni się do zwiększenia mocy wytwórczej o 59 MWt oraz wzrostu bezpieczeństwa i efektywności sieci ciepłowniczej.

Lublin jest tak, jak Bydgoszcz, pierwszym miastem w Polsce korzystającym z takiego kredytu. EBI sfinansuje również maksymalnie 50% kosztów projektu. Zaplanowana przez lubelski LPEC inwestycja umożliwi bardziej efektywne dostarczanie energii cieplnej do około 250 tys. odbiorców, czyli mniej więcej 75% mieszkańców miasta.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. (EM.K.)