Kiverce partnerem powiatu

Powiat krasnostawski podpisał umowę o współpracy z Rejonem Kiverce na Ukrainie.

16 lutego Krasnystaw odwiedziła delegacja Rejonu Kiverce na Ukrainie. W jej skład wchodzili: Grigorij Nedopad – przewodniczący Rady Rejonowej, Walery Tkaczuk – przewodniczący Administracji Państwowej Rejonu, Julian Taranczuk – pierwszy zastępca przewodniczącego administracji, Jana Tserkiewicz – radna odpowiedzialna za sprawy międzynarodowe oraz Iryna Kutsyk – zajmująca się projektami i inwestycjami w Rejonie Kiverce. Podpisy pod umową o współpracy z Kivercami złożyli starosta Janusz Szpak i jego zastępca Henryk Czerniej. – Podczas spotkania w gabinecie starosty omówiono zakres współpracy i przystąpiono do opracowywania wspólnego kalendarza zadań – informuje Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu. (k)