Klasa tylko dla orłów

Już niebawem ósmoklasiści staną przed wyborem przyszłej szkoły. Wybór to ważny i dlatego warto dobrze go przemyśleć. Ci, którzy interesują się nowoczesnymi technologiami, a przy tym mają smykałkę do przedmiotów ścisłych, mogą wybrać klasę o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Takich klas w całej Polsce będzie tylko 16, po jednej na każde województwo. W naszym regionie zostanie ona uruchomiona w I LO im. W Broniewskiego w Świdniku. Rekrutacja ruszy wiosną.

Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni uruchomiło program „Cyber.Mil”, który zakłada utworzenie w szesnastu szkołach na terenie całego kraju, po jednej na każde województwo, klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. W województwie lubelskim taka klasa zostanie uruchomiona w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku.

– Klasa zacznie działać 1 września – mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor szkoły. – Przyjmiemy do niej maksymalnie piętnaście osób. Uczniowie będą uczyć się matematyki, informatyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Poza zwykłym programem obowiązującym w liceum ogólnokształcącym będą mieć też dodatkowe zajęcia związane z cyberbezpieczeństwem. Jednym z takich przedmiotów będzie np. kryptologia.

Program nauczania obejmie również m.in podstawy algorytmiki, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowe zajęcia z młodzieżą, która będzie uczyć się w I LO w Świdniku poprowadzą głównie specjaliści z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie, a dokładnie z Katedry Cyberbezpieczeństwa, a także z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie, które odpowiada za zabezpieczenie łączności i bezpieczeństwa sieci w południowych województwach Polski. Te trzy instytucje objęły też nadzór merytoryczny nad świdnicką klasą.

Jak dodaje dyrektor Stefańczyk, młodzież, która zdecyduje się na naukę w klasie o profilu cyberbezpieczeństwo i przejdzie przez sito rekrutacji, a później zdecyduje się na studia w podobnym kierunku, nie powinna mieć problemu ze znalezieniem pracy. Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie „Cyber.Mil” może być wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON.

Aby zakwalifikować się do projektu szkoły musiały spełnić szereg kryteriów, m.in. nauczać matematyki i fizyki lub matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać wysokie wyniki matur z matematyki w przeciągu ostatnich trzech lat i prowadzić działalność dydaktyczno- wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

– Wymagania były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości – przekonuje WKU w Chełmie.

Program „Cyber.Mil” realizowany jest ze środków MON przy wsparciu finansowym organów prowadzących dane szkoły. Rekrutacja do nowej klasy ruszy wiosną. (kw)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here