Klęska byłego burmistrza

Paweł Mazurek

Paweł Mazurek z Komitetu Wyborczego „Krasnostawianie” zwyciężył w wyborach uzupełniających do rady miasta Krasnystaw. Pokonał trzech kontrkandydatów. Klęskę poniósł były burmistrz Andrzej Jakubiec, na którego oddano najmniej, zaledwie 29 głosów.

7 stycznia odbyły się wybory uzupełniające do rady miasta Krasnystaw. Głosowano w okręgu nr 12 obejmującym ulice: Chmielna 4, Okrzei 31, 33, 35 oraz Sobieskiego 16, 18, 20, 22 i 24. Wybory zarządzono po tym, jak mandat stracił Sławomir Stafijowski („Krasnostawianie”), który w okresie wyborów w listopadzie 2014 r. nie mieszkał w Krasnymstawie, a w Izbicy. Do wyborów uzupełniających zgłoszono czterech kandydatów: byłego burmistrza Andrzeja Jakubca (wystawiony przez Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej), Pawła Mazurka („Krasnostawianie”), Stanisława Motykę (popieranego m.in. przez obecną burmistrz Hannę Mazurkiewicz) oraz Agnieszkę Wolanin (wspieraną przez stowarzyszenie „Wspólny Krasnystaw”). Niestety. Do urn poszło zaledwie 147 z 966 uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta. Frekwencja wyniosła więc niskie, 15,22 procent. Wygrał Paweł Mazurek, na którego oddano 51 głosów. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Wolanin (36 głosów), a trzecie Stanisław Motyka (30). Dość zaskakującą klęskę poniósł były burmistrz. Na Andrzeja Jakubca zagłosowało zaledwie 29 osób. Jeżeli Jakubiec start w wyborach uzupełniających do rady traktował jako próba wyczucia nastrojów wyborczych przed przyszłorocznymi wyborami burmistrza, wniosek może być tylko jeden. Mieszkańcy Krasnegostawu nie chcą chyba, by Jakubiec znów kierował miastem.
– Konkurencję mieliśmy dużą i tym większa satysfakcja z uzyskanego mandatu – komentuje wynik wyborów Marcin Wilkołazki, szef klubu „Krasnostwianie”. – Tym samym nasz klub nadal pozostaje największym klubem w radzie miasta i liczy sześciu radnych. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali naszego kandydata i tym samym przyczynili się do wspólnego sukcesu. Chciałbym też zapewnić, że dzięki temu nasi reprezentanci będą mogli działać na rzecz miasta z jeszcze większą siłą.
Nowy radny ma 43 lata. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie i studiów podyplomowych UMCS i WSZiA. Obecnie pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. – Paweł aktywnie działa w stowarzyszeniu „Krasnostawianie” oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza”. Od wielu lat działa w radzie nadzorczej Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz mieszkańców wszystkich osiedli KSM. Już teraz stara się o wybudowanie nowych zatoczek parkingowych i naprawy istniejących przy ul. Sobieskiego – informuje Wilkołazki. Mazurek chce też podjąć działania w celu zmodernizowania boiska na osiedlu Chmielna na wzór obiektu wybudowanego na „Serbinowie”. – Chce także zaangażować się w rozwiązanie uciążliwego dla mieszkańców problemu częstych awarii oświetlenia ulicznego. Jego zamiłowanie do sportu gwarantuje, że podczas pracy w radzie miasta będzie wspierał lokalny sport oraz rozwój różnych form rekreacji. Dodatkowo zamierza angażować się we wszelkie inicjatywy zmierzające do zwiększenia ruchu turystycznego w naszym mieście – mówi wiceprzewodniczący rady miasta Krasnystaw. (kg)