Kobiety biorą rady

Za czasów jednego dużego sołectwa na wybory przychodziła garstka mieszkańców. Po podziale Pokrówki i wyodrębnieniu Bazylan ludzie się zmobilizowali. Frekwencja na niedzielnych wyborach nowych władz dopisała. W większości wygrały kobiety.

Po podziale na dwa odrębne sołectwa mieszkańcy zabrali głos. W niedzielę (3 grudnia) odbyły się wybory nowych sołtysów i rad sołeckich. Na 553 uprawnionych do głosowania do świetlicy w Pokrówce przyszło aż 88 osób. Jak na mieszkańców wsi, to absolutny rekord. Takiej frekwencji przy wyborach nie było już dawno. O stanowisko sołtysa ubiegały się: Anna Łochnicka i dotychczasowa sołtys Małgorzata Roman-Niemiec. Zdecydowaną większością ważnych głosów (56 do 32) zwyciężyła A. Łochnicka. Do rady sołeckiej zgłoszono cztery osoby: Małgorzatę Bartosiewicz, Renatę Mazur, Marcina Łopackiego i Małgorzatę Pędzińską. Wybrano same kobiety – do nowej rady nie dostał się jej dotychczasowy przewodniczący, M. Łopacki.

– Wybierając cztery energiczne mieszkanki Pokrówki, wyborcy postawili na dobre pomysły i spełnienie swoich oczekiwań, związanych z prawdziwą, szeroką integracyjną i twórczą rolą władz sołeckich – mówi Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. – Serdecznie dziękuję pani Małgorzacie Roman-Niemiec za 14 lat sprawowania funkcji sołtysa i pracę na rzecz sołectwa Pokrówka oraz życzę nowym sołtysom i członkom rad sołeckich, aby mogli swoje zamierzenia i plany wprowadzić w czyn dla dobra mieszkańców gminy.

Władze sołectwa Pokrówka-Bazylany wybierano po raz pierwszy. Na 952 uprawnionych do głosowania przyszło 51 osób. Zwyciężając jednym punktem nowym sołtysem został Ireneusz Ćwiek, pokonując jedynego kontrkandydata, Janusza Stańkowskiego. W radzie sołeckiej zasiedli: Małgorzata Eitler, Andrzej Watrakiewicz i Adam Chadaj. (pc)