Kobiety górą

Urząd Statystyczny z okazji Dnia Kobiet przygotował wymowne dane: kobiety są w większości


Według szacunkowych danych w naszym województwie mieszka 1, 097 mln kobiet. Panie stanowią 51,5 % mieszkańców regionu. Według wyliczeń urzędników prognozowana długość życia dziewczynki urodzonej w 2016 roku wynosi 83 lata.
Wśród pracujących kobiet najpopularniejsze są zawody specjalistyczne, rolnicze, ogrodnicze, leśnicze i rzemieślnicze. Pod koniec grudnia ubiegłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 41, 5 tys. bezrobotnych kobiet, które stanowiły 51, 0 % ogółu bezrobotnych. Wśród kobiet biernych zawodowo 98,5 % stanowią kobiety nie poszukujące pracy. Ponad połowę z nich stanowią panie na emeryturze. Wśród bezrobotnych kobiet najwięcej jest absolwentek szkół policealnych i średnich – 27%. Trudności ze znalezieniem pracy mają też absolwentki studiów wyższych – stanowią aż 21, 2 % ogółu bezrobotnych kobiet na Lubelszczyźnie. (EM.K.)