Kolej dla szkoły

Wsparcie finansowe, organizacja praktyk, doposażenie pracowni dydaktycznych – tak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestują w edukację przyszłych kolejarzy. Obecnie współpracują z 31 szkołami w całym kraju, dając ich absolwentom możliwość zatrudnienia, w tym z Lubelskim Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.


Współpraca ze szkołami to jedno z działań w celu eliminacji luki pokoleniowej na kolei i zatrudniania przygotowanych specjalistów. – Inwestycja w kształcenie techników branży kolejowej gwarantuje PLK profesjonalne przygotowanie przyszłej kadry. Rocznie ok. 1000 pracowników PLK nabiera uprawnień emerytalnych. W związku z tym przygotowujemy m.in. nowe miejsca pracy dla młodych ludzi – mówi Grażyna Blicharz, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. organizują praktyki zawodowe dla uczniów. Zapewniają im sprawdzenie wiedzy w kontakcie z doświadczonymi pracownikami i poznanie specyfiki pracy na kolei. Szkoły otrzymują także wsparcie dydaktyczne oraz pomoc w doposażeniu pracowni, gdzie młodzież zdobywa niezbędne umiejętności. Umowę o współpracy z polskimi kolejami podpisał także Lubelski Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Kolejowa spółka objęła patronatem kształcenie w kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego. Na pierwsze staże sfinansowane przez PKP uczniowie wyjadą jeszcze w sierpniu br. (EM.K.)