Kolej nabiera rozpędu

Krótszy czas podróży do Warszawy, Rzeszowa i Zamościa, lepsza obsługa pasażerów i podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa to główne cele PKP Polskich Linii Kolejowych, chcących sięgnąć po unijną dotację na realizację Krajowego Programu Kolejowego na Lubelszczyźnie.
Dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia lubelskie PKP PLK zrealizuje osiem projektów na kwotę 3,2 miliarda złotych! Największą inwestycją, która pochłonie w obrębie województwa dwa miliardy złotych, będzie modernizacja trasy Lublin-Warszawa. Docelowo czas podróży ma skrócić się do 90 minut. W ramach projektu wybudowany zostanie również przystanek przesiadkowy Lublin-Zachód i nowoczesny system informacji pasażerskiej.
Szefostwo PLK podkreśla, że unowocześnienie torów kolejowych w naszym województwie będzie sprzyjało polskiej gospodarce. – Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe przyczynią się do poprawy standardu podróży w regionie i w połączeniach dalekobieżnych. Dla gospodarki ważne jest usprawnienie przewozów pociągami towarowymi (węglowymi) z Kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec i na wschodniej granicy z Ukrainą i Białorusią – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W projektach do dofinansowania znalazła się również elektryfikacja linii Lublin-Stalowa Wola Rozwadów. Dzięki temu pasażerowie zaoszczędzą od 15 (pociągi międzyregionalne) do 25 minut (przewozy regionalne) na drodze do Rzeszowa. PLK wyremontuje też odcinek torów na trasie Łuków-Parczew, co w trakcie modernizacji torów do stolicy pozwoli na szybsze przemieszczanie się w kierunku Warszawy alternatywną trasą. Dojazd do Parczewa skróci się z 36 do 28 minut. Zarządca infrastruktury planuje także budowę łącznic kolejowych w Rejowcu i Zawadzie. W efekcie czas przejazdu między Lublinem a  Zamościem skróci się o połowę (o ponad 50 minut).
Z Krajowego Programu Kolejowego unowocześnione zostaną kolejowe przejścia graniczne Terespol-Brześć oraz Dorohusk-Jagodzin. Prace obejmą również odcinek torów Lublin-Dorohusk. BCH