Kolejarz potrafi

Dzięki unijnemu dofinansowaniu Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” udało się unowocześnić infrastrukturę osiedlową na osiedlach Kruczkowskiego i Bronowice III – Maki. Spółdzielni udało się pozyskać blisko 3,8 miliona złotych.
W środę, 29 czerwca na os. „Maki” i Kruczkowskiego odbyły się ceremonie symbolicznego otwarcia wykonanych inwestycji. – Cieszymy się, że udało się nam pozyskać niebagatelne kwoty na realizację zadań, na które nie mogliśmy sobie pozwolić w perspektywie kilku, a nawet kilkunastu lat – mówił podczas uroczystości Ryszard Petkowicz, prezes zarządu PSM „Kolejarz”. – Jesteśmy jedyną spółdzielnią w Lublinie, której udało się pozyskać unijne dofinansowanie.
Na inwestycje na osiedlu Bronowice III – Maki wyniosło ono ponad 2,1 mln zł. Najwięcej pochłonęła modernizacja 17 wind w 10 budynkach. Ponadto wymieniono 400 sztuk okien, docieplono stropy piwnic i dachów o łącznej powierzchni 1800 mkw., wykonano sześć pochylni dla osób poruszających się na wózku, zainstalowano monitoring i hot-spot przy Wierzbowej 13, urządzono tereny zielone przy ul. Dulęby.

Kolejarz potrafiNa osiedlu Kruczkowskiego wydatkowano ponad 1,6 mln zł unijnej dotacji. Środki zostały przeznaczone na montaż hydroforni jednobudynkowych z przyłączem wodociągowym dla sześciu budynków (Kruczkowskiego 2, 8, Młodzieżowa 2, 12, Błękitna 7, Róży Wiatrów 5), remont chodników przy Kruczkowskiego 14, nowy plac zabaw przy ul. Młodzieżowej. Dzięki dotacji ocieplono również budynki usługowe przy Kruczkowskiego 22 i 24, zainstalowano monitoring przy numerze 14 oraz przy nowo otwartym placu (Młodzieżowa 5, 7, 9). W tym miejscu zainstalowano też Internet typu hot-spot.
BCH

Spółdzielcy wybrali

Na przeprowadzonym w czerwcu walnym zebraniu członków PSM „ Kolejarz” spółdzielcy wybrali nową radę radzorczą i rady osiedli na kadencję 2016-2019.

Skład Rady Nadzorczej: Robert Adach, Anna Barczyńska, Marta Bartkow, Anna Berus, Ryszard Bobel, Barbara Buraczyńska, Hanna Burdon, Witold Gospodarek, Wiesław Iskra, Renata Janowska, Wiesław Lejkowski, Leszek Lewandowski, Piotr Małek, Zofia Mazuś, Jan Murlak, Jan Palak, Jan Pastucha, Halina Rój, Iwona Rydz, Jolanta Smalej, Andrzej Zięba.

Skład rad osiedli: osiedle „Bronowice III – Maki”: Tomasz Abramczyk, Mirosława Bator, Anna Berus, Grażyna Boniecka, Halina Chlipalska, Antoni Hoffman, Jadwiga Kuźniecowicz, Stanisław Malicki, Piotr Małek, Jadwiga Maruszak, Piotr Mazur, Andrzej Mazuś, Jan Palak, Halina Rój, Iwona Rydz, Gustawa Smyk, Anastazja Sobolewska, Piotr Szaja, Stanisław Wiśniewski.

Osiedle „Kalinowszczyzna”: Robert Adach, Anna Barczyńska, Bożena Chodorowska, Grzegorz Gaszyński, Bogusława Harden, Wiesław Iskra, Józef Jaworski, Krzysztof Krysa, Andrzej Kulczycki, Janusz Mierzwa, Jan Pastucha, Adam Skowronek, Małgorzata Surowiecka, Zofia Stachurska, Krzysztof Warda, Waldemar Wilczek, Waldemar Wójcik, Andrzej Zięba.

Osiedle „Kruczkowskiego”: Marta Bartkow, Małgorzata Borowiec, Hanna Burdon, Marian Czubak, Marek Domań, Czesław Dyś, Witold Gospodarek, Krzysztof Janczykowski, Renata Janowska, Teresa Kudłacz, Wiesława Madoń, Halina Małolepsza, Barbara Marzec, Ewa Mateuszak, Józef Pastuszak, Krystyna Rymarczyk, Mieczysław Szczęsny, Jerzy Wilk.

Osiedle „Łąkowa”: Elżbieta Gomułka, Leszek Lewandowski, Marianna Lipczyńska, Wanda Narojczyk, Bogusława Opalińska, Stanisław Przech, Elżbieta Pula, Bożena Skotnicka, Renata Sugier, Sławomir Szala, Wiesław Wolak.

Osiedle „Pogodna”: Halina Arnoldes, Zofia Gwóźdź, Marian Ignaciuk, Krzysztof Jakubowski, Danuta Jamroz, Mieczysław Koproń, Leokadia Kosik, Janusz Kozak, Mirosław Lech, Wiesław Lejkowski, Joanna Mróz, Jan Murlak, Jolanta Smalej, Marianna Winkler, Eugeniusz Wojtaś, Hanna Wolańska, Stefan Zych. not BC