Kolejna zaszczytna kadencja lubelskiego naukowca

Profesor Jerzy Czuczwar został ponownie wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Swoją kadencję będzie pełnił do 2022 roku.


Profesor jest związany z naszym miastem. Ukończył w 1975 roku Wydział Lekarski AM w Lublinie. Tu uzyskał stopnień doktora nauk medycznych, habilitację i w 1992 roku tytuł profesora . Kieruje Katedrą i Zakładem Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest członkiem PAU (od roku 2012) oraz PAN (od roku 2013).

Zasiada w kolegium redakcyjnym uznanych wydawnictw medycznych, m.in. od 1998 „Pharmacology Biochemistry and Behavior” (Elsevier). W latach 2007-2010 był prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. To laureat subsydium profesorskiego „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2008).

Od wielu lat profesor prowadzi badania nad interakcjami leków przeciwpadaczkowych, poszukując skutecznej metody leczenia padaczki lekoopornej. Ostatnio zaangażował się w badania zmierzające do ustalenia zależności pomiędzy niedokrwieniem mózgu a chorobą Alzheimera. To aktywny naukowiec, autor 409 artykułów wielokrotnie cytowanych w medycznych publikacjach.

Był przewodniczącym Komitetu Naukowego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Organizuje coroczne konferencje poświęcone padaczce „Progress in Research on Epilepsy and Antiepileptic Drugs”. Wypromował 43 doktorów nauk medycznych, z których pięcioro uzyskało habilitację, a trzy osoby tytuł profesora.

Obowiązki wiceprezesa PAN prof. Czuczwar sprawuje od 2015 roku. (EM.K.)