Kolejne miliony na scalenia

Po raz kolejny powiat chełmski potwierdził, że jest liderem w scaleniach w województwie lubelskim. Przed tygodniem starostwo podpisało porozumienie na scalenia w gminie Rejowiec na ponad 3 mln zł.

Pod koniec czerwca powiat chełmski podpisał z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie kolejne porozumienie, dotyczące scaleń – tym razem w obrębie miejscowości Kobyle w gminie Rejowiec. Miesiąc wcześniej powiatowi udało się podpsiać porozumienie na scalenia w obrębie: Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno w gminie Wierzbica o szacowanej wartości ponad 11 mln zł oraz w obrębie: Wola Korybutowa I, Wola Korybutowa II i Wola Korybutowa – Kolonia w gminie Siedliszcze o wartości ponad 7,6 mln zł.

W trakcie realizacji są już projekty scaleniowe na łączną kwotę 39 mln zł. Co ciekawe scalenia odbywają się bez udziału pieniędzy z budżetu powiatu. Dofinansowanie z UE wynosi 63 proc. a pozostała kwota pochodzą z budżetu państwa. Niezwykle skomplikowane administracyjnie scalenia przynoszą jednak dużo korzyści rolnikom. Nie tylko porządkują podział działek i ograniczają koszty ich uprawy przez rolników. Dzięki pieniądzom na scalenia powstają drogi dojazdowe do pól. A po scaleniach rolnikom przez trzy lata przysługują ulgi w podatku rolnym. (bf)