Kolejne programy akceleracyjne uruchomiły rekrutację!

Jesteś młodym, kreatywnym przedsiębiorcą, chcącym zweryfikować i skomercjalizować swój pomysł? Działające pod skrzydłami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości programy akceleracyjne: platformy Unicorn Hub oraz Idealist, które pomogą spełnić marzenia o biznesie, ogłosiły nabór do II rundy inkubacji.


Platformy Unicorn Hub i Idealist przewidują kilka rund akceleracji w latach 2019-2022 w ramach projektu wsparcia rozwoju innowacyjnych startupów funkcjonujących na terenie Polski Wschodniej. Udział w obu tych programach mogą wziąć pomysłodawcy lub zespoły pomysłodawców, którzy założą działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Wsparciem jest program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Platforma Unicorn Hub poszukuje młodych talentów z zakresu branż Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT. Najbliższa rekrutacja otwarta jest do 28 lipca. W ramach platformy przewidzianych jest 8 rund inkubacji. Każda runda trwa maksymalnie 4 miesiące.

Projekty, które wezmą udział w programie, otrzymają wparcie managera inkubacji, który wspólnie ze startupem przygotuje szczegółowy program inkubacji, będzie sprawdzać realizację poszczególnych zadań i zapewni wszelkie usługi przewidziane w ramach programu.

Poza tym startupy wezmą udział w warsztatach „Design Sprint”, podczas których otrzymają wsparcie w opracowaniu indywidualnej ścieżki rozwojowej, spotkaniach „Roadmap execution”, polegających na podsumowaniu dotychczasowych prac oraz zaplanowaniu kolejnych kroków biznesowego rozwoju oraz wydarzeniach typu „Demo Day” umożliwiających prezentację pomysłu przed inwestorami.

Równocześnie trwa nabór do programu akceleracyjnego Idealist, który poszukuje pomysłodawców z takich branż jak energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, IT/ICT.

Chętni mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy do 31 sierpnia. Przez cały okres inkubacji startup współpracuje z managerem, który będzie weryfikować postępy oraz kamienie milowe, a także koordynować dostarczanie usług dla startupu. Inkubacja w ramach platformy podzielona jest na kilka etapów:

I etap – Idealist Academy, który polega na przekazaniu wiedzy z zakresu budowania i wdrażania projektów biznesowych, potrwa od 1 do 2 miesięcy.

II etap – Development, czyli etap, kiedy startupy wdrażają indywidualny program inkubacji i wypracowują zweryfikowany rynkowo rentowny model biznesowy. Ten etap trwa od 2 do 6 miesięcy w zależności od złożoności i zaawansowania technologicznego rozwiązania.