Kolejne zarybienia

W ubiegłym tygodniu na wodach Okręgu PZW w Chełmie prowadzono kolejne zarybienia. Łącznie wpuszczono 3820 kg ryb, w tym: 2000 kg kroczka karpia, 1680 kg tarlaka karasia srebrzystego oraz 140 kg suma dwulatka.

W związku z obowiązującym po zarybieniach 14-dniowym zakazem połowu gatunków ryb, które zostały wpuszczone podajemy daty kolejnych zarybień. 29 marca przeprowadzono zarybianie kroczkiem karpia, ryby wpuszczono do wód: zb. Tuligłowy 250 kg, zb. Tuligłowy kąpielisko 100 kg, zb. Lubańki 100 kg, zb. Niwa I 400 kg, zb. Husynne 400 kg, zb. Dubienka 150 kg, jez. Deusze 100 kg. 1 kwietnia suma dwulatka wpuszczono do rz. Bug – 130 kg i jez. Sumin – 10 kg (przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW gatunek ten i tak można łowić dopiero od 1 lipca). 2 kwietnia karpiem kroczkiem zarybiono zb. Staw (300 kg) i glinianki Horodyszcze (200 kg). 4 kwietnia zarybiano tarlakiem karasia srebrzystego, ryby trafiły do następujących wód: zb. Stańków 300 kg, glinianka w Pawłowie 100 kg, zb. Lubańki 100 kg, torfianki Ruda-Huta 100 kg, zb. Tuligłowy 430 kg i Tuligłowy kąpielisko 100 kg. 5 kwietnia kolejną partię karasia srebrzystego w tym samym sortymencie wpuszczono do: zb. Niwa I 200 kg, zb. Niwa II 100 kg, zb. Dubienka 100 kg, jez. Starosiele 50 kg, zb. Husynne 100 kg. Informacje o datach zarybień umieszczono na każdej z zarybianych wód.

KONTROLE WÓD

W ostatnim tygodniu intensywne działania kontrolne prowadziła społeczna straż rybacka Okręgu PZW w Chełmie. Przeprowadzono 5 akcji ukierunkowanych na kontrole wędkarzy na następujących wodach: rz. Wieprz, zb. Żółtańce, glinianki Horodyszcze, zb. Stańków, zb. Staw, zb. Niwa, zb. Tuligłowy, zb. Lubańki, rz. Żółkiewka, glinianka w Pawłowie oraz rz. Kasjanka. Skontrolowano łącznie 86 wędkujących. Prowadzono także patrole na wodach z łodzi w poszukiwaniu rybackiego sprzętu sieciowego. Podczas patroli ujawniono łącznie 8 sieci: jez. Sumin (2 wontony, 1 bęben), jez. Rotcze (4 drygawice), jez. Syczyn (1 drygawica), rz. Wieprz na odcinku od Stężycy do Borowicy (1 bęben).

WYMIANA KART WĘDKARSKICH

Przypominamy wędkarzom, że utraciły ważność karty wędkarskie wydane do 31 grudnia 1997 roku. W związku z tym wszystkich zainteresowanych wymianą prosimy o zgłaszanie się do kół posiadających komisje egzaminacyjne do prowadzenia egzaminów na kartę wędkarską lub do Okręgu. W związku z brakiem przepisów umożliwiających wymianę bezpośrednio w siedzibie organu wydającego (starostwa i urzędy miast) zarówno koła wymienione wyżej, jak i okręg będą wydawały bezpłatnie zaświadczenia o zdanym egzaminie na kartę wędkarską i z tym zaświadczeniem oraz fotografią należy odwiedzić w/w urzędy i wypełnić odpowiedni wniosek. Niestety wydanie nowej karty wędkarskiej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł. (kd)

Moczykij – zawody i składki

Koło Moczykij zaprasza swoich członków na OTWARCIE SEZONU 2019, które odbędzie się 14 kwietnia na zb. Staw. Zbiórka uczestników o godz. 7.00 przy plaży. Dodatkowe informacje i zapisy w Sklepie Wędkarskim Moczykij – Chełm, ul. Lubelska 54, tel. 783 601 600. Jednocześnie zapraszamy do opłacania składek na bieżący rok u skarbnika naszego koła w Sklepie Wędkarskim Moczykij – ul. Lubelska 54. (-)

InteGracja – składki i przepustki

Zarząd koła PZW Moczykije InteGracja przypomina, że w związku ze zmianą siedziby skarbnika składki wędkarskie na sezon 2019 opłacić można w butiku z torebkami przy ul. Lwowskiej 20 (przy placu manewrowym PKS). Dostępne są przepustki na zamojskie wody łącznie z Nieliszem. (wk)