Kolejny ciepły projekt

Kolejne środki unijne zostaną wykorzystane na ocieplenie lubelskich placówek oświatowych.
Miasto otrzymało na ten cel ponad 7,8 mln zł.


Termomodernizacji zostaną poddane budynki Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta przy ul. Czwartaków, Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej.

– W środę, 23 października została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie’”. Jego całkowita wartość to prawie 13,5 mln zł – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

W szkolnych budynkach wykonane zostaną prace budowlane polegające na dociepleniu i wymianie pokrycia dachów, termomodernizacji ścian i fundamentów. Wymienione będą okna, drzwi oraz instalacje: c.o., gazowe, wody ciepłej i zimnej. Na dachach będą zamontowane instalacje fotowoltaiczne (panele słoneczne). – Dzięki realizacji projektu nastąpi znaczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez placówki oraz powstaną dużo dogodniejsze warunki do pracy i nauki – dodaje rzeczniczka.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

To kolejna termomodernizacja szkolnych obiektów prowadzona przy znacznym udziale środków unijnych. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzono termomodernizację ok. 70 obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków wychowawczych. Łączny koszt przeprowadzonych termomodernizacji to ok. 400 mln zł.

Tylko w tym roku rozpoczęła się i trwa obecnie termomodernizacja budynków: szkół podstawowych nr 18, 20, 26, 33, III Liceum Ogólnokształcącego oraz bursy przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie. – Całkowita wartość tych inwestycji to 18 mln zł, z czego 8 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – tłumaczy Monika Głazik.  (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here