Kolejny milion do dyspozycji mieszkańców

W ubiegłym tygodniu ruszyła piąta edycja świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty do 11 lipca. Te które dostaną najwięcej głosów świdniczan i zostaną wybrane do realizacji, poznamy 14 października. Do podziału, jak co roku, jest milion złotych.


W minionym roku do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 27 projektów z zakresu kultury, edukacji, sportu, budowy nowych placów zabaw i parkingów.

– Dotychczasowe 4 edycje pokazały, że budżet obywatelski daje możliwość realnego rozwoju naszego miasta i realizacji potrzeb społeczności lokalnej – uważa burmistrz Waldemar Jakson.

W tym roku co prawda pojawiły się pewne zmiany formalne, ale jak twierdzą przedstawiciele ratusza, nie dotyczą one ani składania wniosków, ani głosowania i dla mieszkańców nie mają istotnego znaczenia.

– Obowiązuje nowy regulamin zgodnie z którym jest on wprowadzany w drodze uchwały rady miasta, a nie jak dotąd zarządzenia burmistrza – wyjaśnia rzecznik prasowy UM Karol Łukasik. – Sama forma składania wniosków i oddawania głosów się nie zmieni.

Wszystkie zgłaszane projekty muszą należeć do zadań miasta i być możliwe do realizacji w ciągu roku. Każdy wniosek musi też zawierać wstępny kosztorys, co zwiększa jego szansę na przejście oceny merytorycznej i skierowanie pod głosowanie. Projekty „miękkie”, czyli dotyczące edukacji, integracji mieszkańców czy wsparcia rynku pracy, mogą mieć wartość maksymalnie 70 tys. zł. Z kolei „twarde”, związane z budowami i remontami, mogą przekroczyć tę sumę.

Tak przygotowane wnioski mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy miasta, którzy w dniu złożenia dokumentów ukończą 13 lat, ale osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodzica albo opiekuna prawnego. Każdy może zgłosić więcej niż jeden projekt. Wnioski będą przyjmowane do 11 lipca w ratuszu, ale można też je przesłać drogą elektroniczną. Każdy autor musi też dołączyć listę z podpisami co najmniej 15 osób popierających projekt. Wnioski najpierw będą sprawdzane pod kątem formalny. Jeśli przejdą ten etap, zostaną przekazane do wydziałów merytorycznych urzędu miasta. Tam zostaną przeprowadzone analizy kosztorysów i możliwości realizacyjnych.

Listę projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację, urząd ogłosi 10 września, a głosowanie na nie potrwa od 19 września do 3 października. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Świdnika, którzy ukończyli 13 lat. Głosy będzie można oddawać za pośrednictwem strony www.swidnik.budzet-obywatelski.org oraz tradycyjnie, wrzucając kartę do urn w urzędzie miasta lub w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej. Jedna osoba może poprzeć od 1 do 3 projektów. Ostateczne wyniki głosowania poznamy 14 października. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w 2020 roku. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here