Kolejny Nestor, kolejna wystawa

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie zaprezentowano najnowszy, 41. numer Czasopisma Artystycznego „Nestor”. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy prac Zbigniewa Antoniaka.

Zbigniew Antoniak urodził się w Chełmie. Do 1983 r. mieszkał w Siennicy Królewskiej Dużej, pracował w Urzędzie Gminy w Siennicy Różanej na stanowisku referenta do spraw kultury, był także kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Królewskiej Małej. W 1984 r. przeprowadził się do Biłgoraja. W połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęła się jego przygoda z malarstwem, powstały pierwsze prace malowane farbami olejnymi na płótnie. Początkowo była to fascynacja impresjonizmem francuskim, poprzez kubizm, aż do ekspresjonizmu abstrakcyjnego Jacksona Pollocka. Antoniak, jak sam siebie określa, jest kolorystą malującym pełną paletą barw, widać to na wszystkich płótnach – od pejzażu roztoczańskiego po abstrakcje.
Po wernisażu prac artysty redaktor naczelny „Nestora” Andrzej David Misiura, zaprezentował treść najnowszego numeru czasopisma. Znajdziemy w nim, oprócz tekstów historycznych, wspomnienia, poezję oraz relacje z aktualnych wydarzeń kulturalnych. (kg)