Komendantka policji patronką ZSO nr 2

Szkoły wchodzące w skład zespołu Szkół nr 2 w Lublinie: Szkoła Podstawowa nr 11 i XVII LO oficjalnie przyjęły imię. Patronką obu placówek 17 października została Stanisława Filipina Paleolog, pierwsza komendantka Polskiej Policji Kobiecej w dwudziestoleciu międzywojennym.


Uroczystości towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy umieszczonej na frontonie szkoły poświęconej patronce. Kwiaty pod nią złożyli m.in. przedstawiciele Komendanta Głównego Policji oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Komendy Policji w Lublinie. Obecni byli także przedstawiciele władz województwa, miasta, kuratorium oświaty, oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Wśród zaproszonych gości znalazł się także bliski krewny Stanisławy Filipiny Paleolog.
Tego dnia poświęcono również dwa sztandary szkoły, na których widnieje portret patronki, a uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. – Miłość do służby i munduru wyróżnia nasza szkołę – podkreślał Cezary Jacek Furtak, dyrektor ZSO nr 2. – Przykład życia naszej patronki niech będzie dla was, uczniowie, życiowym drogowskazem i zobowiązaniem do rzetelnej nauki w celu zdobywania wykształcenia i kształtowania swojego charakteru – dodał. Dzieje losu patronki przedstawił w krótkim wykładzie prof. Robert Litwiński, dziekan Wydziału Humanistycznego. – Właśnie ta patronka doskonale wpisuje się w misję szkoły. Kobieta w mundurze, major wojska polskiego, minister w rządzie Antoniego Pająka na uchodźctwie, działaczka niepodległościowa, uczestniczka czterech wojen zawsze była gotowa służyć ojczyźnie – podkreślał prof. Litwińczuk.

Patronka bliska uczniom

Na osiedlu Przyjaźni Szkoła Podstawowa nr 11 mieści się od 1970 roku, choć jej historia sięga początków XX wieku. W 1991 dołączyło do niej XVIII LO. Klasy mundurowe policji, jako pierwsza tego typu innowacja w Lublinie postały w LO dziewięć lat temu. Zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem uczennic. W bieżącym roku szkolnym w ZSO funkcjonuje 6 klas mundurowych, w których uczy się 152 uczniów. Absolwenci szkoły wielokrotnie wiązali swoją przyszłość z policją, wielu z nich wybrało naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
W programie nauczania mają wyjazdy na obozy szkoleniowe czy szkolenie strzeleckie, a zajęcia prowadzą z nimi doświadczeni praktycy: zarówno policjanci, jak i celnicy.
– Wybrałam tę szkołę, bo myślałam o pracy w straży granicznej. Bardzo mi się to podoba, że trzy razy w tygodniu możemy przychodzić do szkoły w mundurach – podkreśla Natalia, uczennica klasy pierwszej XVIII LO.
– Interesuję się ochroną granic, myślę, że to jest zawód z przyszłością – dodaje Magdalena Golianek z klasy drugiej.
– Swoją przyszłość chcę związać z mundurem, dlatego wybrałem klasę policyjną. Szkoła oferuje mi wiele zajęć przydatnych w późniejszym zawodzie: szkolenia strzeleckie, samoobrona – wylicza Bartosz Sokoluk z klasy drugiej. – Nasza szkoła jest nieduża, panuje w niej przyjazna atmosfera, a nauczyciele mają bardzo dobre podejście do uczniów. Znam historię naszej patronki i według mnie to bardzo dobry wybór dla naszej szkoły – podkreśla uczeń. (EM.K.)

Stanisława Filipina Paleolog, to patronka, która najbardziej spodobała się młodzieży. W zorganizowanym w szkole plebiscycie na patrona szkoły zwyciężyła, pokonując m.in. Jana Pawła II, Juliana Tuwima czy rotmistrza Pileckiego. Ta pierwsza w naszym kraju komendantka Kobiecej Policji urodziła się 4 maja 1892 roku w Rumnie, w województwie lwowskim. Uczęszczała na elitarną w tamtym czasie pensję ss. sakramentek we Lwowie, gdzie doskonale zdała maturę i podjęła studia we Lwowskiej Akademii Handlowej. Wybuch I wojny światowej spowodował, że natychmiast zaangażowała się w walkę i działalność konspiracyjną.
W listopadzie 1918 roku, w czasie walk o Lwów, wstąpiła do Miejskiej Straży Obywatelskiej, gdzie była sanitariuszką i kurierką. Została wtedy poważnie ranna. W grudniu tego roku znalazła się w Milicji Obywatelskiej Kobiet. Następnie służyła w Ochotniczej Legii Kobiet. Kiedy wstąpiła do Policji Państwowej, była w stopniu aspiranta. W 1925 roku stanęła na czele policji kobiecej. Kierowała brygadą sanitarno-obyczajową, działającą w Urzędzie Śledczym przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie. Od 1935 roku kierowała referatem Policji Kobiecej w Centrali Służby Śledczej Komendy Głównej Policji Państwowej. Przed wybuchem wojny awansowano ją do stopnia komisarza. Po wybuchu II wojny światowej i wydaniu w październiku 1939 roku odezwy o wstępowaniu funkcjonariuszy Policji Państwowej do nowych struktur Policji, pozostała nadal w służbie. Wkrótce znalazła się w utworzonej w grudniu Policji Polskiej GG. Należała do podziemnych struktur ZWZ/AK, gdzie współtworzyła Państwowy Korpus Bezpieczeństwa. Komisarz Paleolog przeżyła wojnę, lecz z obawy przed aresztowaniem i represjami w sierpniu 1946 roku nielegalnie wyjechała z Polski. Trafiła do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, a dalej udała się do Wielkiej Brytanii. Zmarła 3 grudnia 1968 roku. Nowa patronka szkoły to pierwsza komendantka powołanej 90 lat temu Policji Kobiecej. Głównym zadaniem kobiet-policjantek była walka z handlem innymi kobietami i dziećmi oraz pomoc ofiarom przestępstw seksualnych.