Komisja bez opozycji

Jest wniosek komisji rewizyjnej rady miasta o udzielenie absolutorium prezydent Agacie Fisz za wykonanie budżetu w 2017 roku. Ona sama o absolutorium może być jednak spokojna.

Komisja rewizyjna rady miasta tym razem obradowała bez radnych opozycji. Piotr Malinowski z PO i Longin Bożeński z PiS nie wzięli udziału w środowym posiedzeniu. Najpierw komisja przyjęła przygotowane przez chełmskich urzędników sprawozdanie z wykonania budżetu, które pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Dyskusji na ten temat nie było. W kolejnym punkcie przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Sławomir Niepogoda zwrócił się do rady miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium prezydent Agacie Fisz za wykonanie budżetu w 2017 roku. Poparli go pozostali radni z koalicji rządzącej. Kazimierz Mazurek, radny z Postaw na Chełm, pochwalił prezydent za bardzo dobrze – jego zdaniem – zrealizowany budżet. – Jest nadwyżka budżetowa, nie ma naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a dochody i wydatki zostały wykonane na wysokim poziomie – skwitował.

Teraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Agacie Fisz zajmą się wszyscy chełmscy radni. Sesja najprawdopodobniej odbędzie się 28 maja. Prezydent o absolutorium może być spokojna. Oprócz głosów radnych z koalicji rządzącej może też liczyć na poparcie ze strony kilku radnych opozycji, m.in. Piotra Malinowskiego, Mariusza Kowalczuka, Jerzego Jaworskiego czy Eugeniusza Wilkowskiego, którzy już nieraz głosowali za przygotowanymi przez Agatę Fisz projektami ważnych uchwał, czy to za budżetem miasta, czy też we wcześniejszych latach za absolutorium.

Dochody miasta w 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 318 mln zł, a zrealizowano je w wysokości 312 mln zł, czyli w 94 proc. Jeśli chodzi o wydatki, plan przewidywał 333,9 mln zł, zaś wykonanie było na poziomie 330,7 mln zł, również 94 proc. (s)