Niech Komisja się odczepi

Od 1 października w Polsce wchodzą w życie przepisy umożliwiające pójście na emeryturę w wieku 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Lubelscy radni klubu PiS twierdzą, że Komisja Europejska (KE) dyskryminuje kobiety, żądając dla nich ponownego wydłużenia wieku emerytalnego. Do poparcia swojego stanowiska, chcą na najbliższej sesji przekonać pozostałych członków Rady Miasta Lublin.


– Obniżenie wieku emerytalnego to zmiana oczekiwana przez społeczeństwo – twierdzi Tomasz Pitucha, przewodniczący klubu radnych PiS. – Tymczasem Komisja Europejska zwraca się do Polski z żądaniem, by ponownie przywrócić taki sam wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, uznając, że przepisy o zróżnicowanym wieku są dyskryminujące dla kobiet – tłumaczy.
– Chcemy podkreślić, że możliwość przejścia dla kobiet na wcześniejszą emeryturę jest jak najbardziej zasadna i przyczynia się do budowania właściwych postaw społecznych – dodaje przewodniczący klubu radnych PiS. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości będą starali się o poparcie swojego stanowiska wśród pozostałych członków rady miasta. „Rada Miasta oczekuje, że Komisja Europejska zaprzestanie ataków na Polskę, uznając za suwerenne prawo naszego państwa do regulowania kwestii emerytalnych” – czytamy w stanowisku podpisanym przez radnych PiS. (EM.K.)