Kompostujesz – zapłacisz mniej!

Od nowego roku w Lublinie zmienią się niektóre zasady odbioru śmieci. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady, zapłacą mniej. Ulga wyniesie 5 złotych miesięcznie za gospodarstwo domowe.


Od stycznia przyszłego roku właściciele domków jednorodzinnych będą mogli zagospodarowywać bioodpady we własnym zakresie. Na przydomowe kompostowniki mogą trafić zarówno skoszona trawa, części roślin, fusy czy odpadki z kuchni, z wyjątkiem odpadków pochodzenia zwierzęcego. – Osoby, które zdecydują się na samodzielne kompostowanie, zwolnimy z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady kuchenne i co najważniejsze, skorzystają z częściowego zwolnienia z opłaty. Ulga wyniesie 5 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe – zapowiada Izolda Boguta z biura prasowego ratusza. Właściciel domu, który będzie miał kompostownik, powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie śmieciami na druku obowiązującym od 1 stycznia. Zmian jest zresztą więcej.

– Ważną jest także to, że pojemniki lub worki na odpady, które mają być opróżnione danego dnia, mogą być wystawiane poza posesję najwcześniej dobę przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż o 6 rano. W przypadku usuwania z posesji dużych gałęzi i konarów, należy je związać w sposób umożliwiający ręczny załadunek na pojazd do odbioru odpadów wielkogabarytowych – tłumaczy I. Boguta.

Od nowego roku będą też duże zmiany w funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Głuskiej. Nie będzie tam przyjmowana np. trawa, bo miasto zapewni nielimitowany odbiór tego typu odpadów. W tym samym terminie, kiedy będą odbierane bioodpady, będzie można przekazać do PSZOK igły, strzykawki czy glukometry. Nie będzie można za to umieszczać ich w pojemnikach na odpady zmieszane.

Wprowadzone zostaną limity ilości przyjmowanych przez PSZOK zużytych opon – do 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe oraz odpadów budowlanych – do 2 ton rocznie na gospodarstwo. W nowym roku, warunkiem dostarczenia jakichkolwiek odpadów do PSZOK, będzie okazanie dowodu uiszczenia opłaty za poprzedni miesiąc.

Po wygaśnięciu obecnych i podpisaniu nowych umów z firmami odbierającymi śmieci, od lipca przyszłego roku w ramach opłaty za odbiór śmieci będzie można oddawać co najmniej dwa razy w roku w nielimitowanej ilości zużyte opony. GR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here