Komu zaświecą te światła?

Sygnalizacja w takim miejscu może budzić zdziwienie

Na oko niepotrzebna sygnalizacja stanęła na jednej z bocznych ulic Poligonowej, od strony Czechowa. – Po co światła w tym miejscu skoro ta droga prowadzi w pole – pytają mieszkańcy.


– Zapytałem Zarząd Dróg i Mostów o finansowanie tego przedsięwzięcia w terenie niezurbanizowanym, a od ratusza chciałem dowiedzieć się, kto wydał pozwolenie na tę inwestycją. W miejscu, gdzie stanęła sygnalizacja, nie ma utwardzonej nawierzchni, ciągu pieszego czy ścieżki rowerowej oraz planu budowy dróg – mówi Andrzej Filipowicz, radny dzielnicy Czechów Południowy.
– Sygnalizacja świetlna na skrzyżowania ulic Poligonowej i Zielone Wzgórze budowana jest przez prywatnego inwestora, dla realizowanej w rejonie zabudowy mieszkaniowej – odpowiedział radnemu Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.
Z odpowiedzi, jaką otrzymał od Zarządu Dróg i Mostów, wynika ponadto, że tym inwestorem jest spółka Inwestor Dewelopment R. Siejka i Wspólnicy, a po co inwestorowi światła w tym miejscu już teraz ZDiM, nie wie. CH