Koncert życzeń na Rejowieckiej

Aż czternaście wniosków do realizacji w ramach przyszłorocznego budżetu Chełma zgłosiła rada osiedla Rejowiecka. Priorytetowe inwestycje to kontynuacja budowy chodnika na ul. Wygon i dokończenie montażu oświetlenia na ul. Judyma.

W zebraniu rady osiedla Rejowiecka, na którym zgłaszano najpilniejsze inwestycje do realizacji w 2018 roku, wzięła udział garstka mieszkańców. Za najważniejszą uznano dalszą budowę chodnika na ul. Wygon, na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Ceramicznej. Kolejnym zadaniem jest kontynuacja montażu oświetlenia ulicznego przy Judyma. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na potrzebę budowy kanału burzowego na ul. Budowlanej, od wstawionego tam 6 lat temu separatora do rowu melioracyjnego na terenie gminy Chełm. Ważną kwestią podnoszoną przez mieszkańców jest też wykup działek pod asfaltowe drogi na ul. Poleskiej i na ul. Bursztynowej i dalszy etap budowy kanału burzowego przy Ceramicznej. Kolejne zadania to: kontynuacja budowy oświetlenia ul. Malowane, wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Curie-Skłodowskiej, dalszy etap budowy ul. Krańcowej, oczyszczenie osadnika na ul. Wygon, budowa chodnika na Budowlanej na odcinku od Bogdanowicza do Ceramicznej, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ceramicznej po nieparzystej stronie, wykonanie dokumentacji technicznej pod oświetlenie uliczne na Tuwima oraz zagospodarowanie kąpieliska „Glinianki”. W sumie zgłoszono 14 zadań. – Wszystkie te inwestycje nie są zbyt drogie w realizacji. Sądzimy, że jest szansa, by większość z nich znalazła się w przyszłorocznym budżecie Chełma – podkreśla przewodnicząca rady osiedla Danuta Dąbska. (ps)