Konferencja kobiet w Siennicy Nadolnej

12 maja w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej po raz 19-sty odbyła się regionalna konferencja kobiet organizowana przez gminną radę Kół Gospodyń Wiejskich, GCK, panie z Czarnoziemi, Krupego i Zastawia Kolonii oraz Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”.


Konferencję prowadzili Dorota Rybczyńska – dyrektor GCK oraz Andrzej Woźniak. Na spotkanie przybyły panie z terenu gminy Krasnystaw i delegacje KGW z całego powiatu. Tematem tegorocznego wydarzenia były „Kobiece Światy”. W części warsztatowej odbyły się prelekcje i prezentacje na temat: ubezpieczeń społecznych w rolnictwie (Justyna Przysiężniak z krasnostawskiego KRUS), zagadnień związanych ze zdrowym trybem życia i zagrożeniami wynikającymi z uzależnień (Bogumiła Prymaczuk) oraz uzależnień (Renata Kamińska).

Tematykę „Kobiety w biznesie” omówiła Małgorzata Mazurek, założycielka Akademii „7 Nie Bo”, a dr Ryszard Maleszyk opowiedział o „Krasnostawskich kobietach w drodze do niepodległości”. W imprezie wzięli udział m.in. wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, wicestarosta Henryk Czerniej, p.o. wójta gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk oraz Jan Rudnicki – prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie. (k)