Koniec przedszkoli w Orłowie, Tarnogórze, Wirkowicach i Tarzymiechach

Stało się. Mimo protestów rodziców (przede wszystkim z Wirkowic) rada gminy Izbica podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Izbicy, polegającego na likwidacji oddziałów zamiejscowych w Orłowie Drewnianym, Tarnogórze, Tarnogórze Kolonii, Tarzymiechach i Wirkowicach.

Głosowanie nad uchwałą odbyło się na sesji, 19 maja. Za zmianami odpowiedzieli się wszyscy obecni radni: Janusz Dusznik, Bogusław Franaszczuk, Ryszard Gorzała, Jacek Kukiełka, Dariusz Kulikowski, Małgorzata Łagoda, Grażyna Naklicka, Stanisław Paul, Alicja Piłat, Sławomir Pawlak, Elżbieta Solan, Bogusław Suszek, Ewa Szczur i Tadeusz Śliwa.

Zgodnie z uchwałą dzieciom dotychczas uczęszczającym do oddziałów Przedszkola w Orłowie Drewnianym, Tarnogórze, Tarnogórze Kolonii, Tarzymiechach i Wirkowicach, gmina ma zapewnić kontynuację nauki od 1 września 2020 r. w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy lub oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach w: Orłowie Drewnianym, Tarnogórze Kolonii i Tarzymiechach.

Przypomnijmy, że według stanu na 2 stycznia 2020 r. do Przedszkola Samorządowego w Izbicy uczęszcza: grupa 6-latki – 26 dzieci, 5-latki – 24, 4-latki – 25, 3-latki – 19, 2-2,5 latki – 20 (razem 114). Do oddziału w Wirkowicach – 15, Tarnogóra – 17, Tarnogóra Kolonia – 25, Tarzymiechy – 23, Orłów Drewniany – 24 (razem 104). (i)