Koniec szkoły w Surhowie

Rada Gminy Kraśniczyn jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Surhowie. Uczniowie klas I-III SP od września będą musieli dojeżdżać do SP w Kraśniczynie.

8 lutego wszyscy radni gminy Kraśniczyn zagłosowali za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Surhowie. Zgodnie z nią z szkoła zostanie zamknięta z dniem 31 sierpnia 2019 r., a uczniowie klas I-III SP od września kontynuować będą naukę w SP w Kraśniczynie.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, likwidacja szkoły w Surhowie wynika z kilku przyczyn: niskiej liczebności dzieci w poszczególnych klasach, wysokich kosztów utrzymania placówki, a także „reakcji rady gminy na negatywne postrzeganie przez większość mieszkańców gminy, utrzymywania Szkoły Filialnej w Surhowie przy tak małej liczbie dzieci”.

– W roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły w Surhowie uczęszcza 9 dzieci. Od września 2018 r. w szkole funkcjonują tylko dwa oddziały, przedszkolny (do którego uczęszcza jeden 4-latek, jeden 5-latek, jeden 6-latek i jeden 7-latek) oraz klasa II (5 dzieci). Nie powstała klasa pierwsza, mimo że w roku poprzednim do oddziału przedszkolnego uczęszczało dwoje dzieci – czytamy w uzasadnieniu uchwały podpisanym przez przewodniczącą rady gminy Kraśniczyn Marię Szpak.

Władze gminy zapewniają, że po likwidacji szkoły w Surhowie pracy nie straci żaden nauczyciel, ani pracownik administracyjny. – Według wstępnego rozeznania w ilości godzin, w potrzebach SP w Kraśniczynie oraz biorąc pod uwagę osiąganie wieku emerytalnego przez niektórych pracowników, będę wygospodarowane dla nich godziny – czytamy. Kto wie jednak czy nie najważniejsze dla radnych podczas głosowania, były pieniądze.

Na utrzymanie szkoły w Surhowie Kraśniczyn dostał w tym roku 60 tys. zł, tymczasem rzeczywiste wydatki wyniosą 372 tys. zł. – Tak ogromny nakład środków finansowych urzędu gminy Kraśniczyn na bieżące utrzymanie szkoły w Surhowie, przy uczęszczaniu do niej 9 dzieci, jest negtywnie postrzegany przez społeczność lokalną, gdyż blokuje inne potrzebne inwestycje, np. wymiana pokrycia dachowego, okien czy termomodernizacja SP w Kraśniczynie. Za oszczędzone środki można byłoby dodatkowo doposażyć szkolne pracownie, przeprowadzić remont – czytamy w uchwale. (kg)