Konkurs dla asów biznesu

Ogłoszono konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Lublina. Firmy, naukowcy i wynalazcy mogą składać aplikacje do piątku, 14 września.

Nagroda ma charakter honorowy. Jak podają organizatorzy, „jest potwierdzeniem wysokich standardów, a jej laureaci współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lokalnego biznesu”. – W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, przewidziano cztery kategorie – są to: „Innowacyjność”, „Obecność na Rynku Globalnym”, „Lokomotywy Gospodarcze Miasta” oraz „Małe Firmy” – wymienia Marta Sztandarska z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? – Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza wybranej kategorii, znajdującego się na stronie www.lublin.eu/biznes-i-nauka/nagroda-gospodarcza oraz przesłanie go na adres inwestorzy@lublin.eu do 14 września – dodaje.

Grzegorz Rekiel

Kandydaci w danych kategoriach powinni „wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta” oraz spełniać przynajmniej jeden z warunków:
w kategorii „Innowacyjność”:
– zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności, uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”:
– osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem, wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub wdrożeniowe;
w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”:
– pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin,
zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne, posiadają rozpoznawalną markę;
w kategorii „Młode Firmy”:
– wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa,
– posiadają potencjał do dalszego rozwoju, wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia.