Konkurs w Muzeum przedłużony

Zarząd powiatu krasnostawskiego w piątek podjął uchwałę o wydłużeniu terminu zakończenia konkursu na dyrektora Muzeum Regionalnego. Kandydaci mogą zgłaszać się aż do końca maja.

– Uchwała została podjęta na wniosek środowisk instytucji kultury i w związku z ich sugestiami. Na wniosek tych podmiotów został wydłużony termin składania ofert oraz termin zakończenia postępowania. Została również rozszerzona i uszczegółowiona treść ogłoszenia, zarówno o sprawy i zagadnienia natury technicznej jak i wymagania merytoryczne, które są zobowiązani spełnić kandydaci, jak znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej – informuje Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu.
Doprecyzowano również parametry wymaganego dokumentu tj. pisemnej autorskiej koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Muzeum, tak aby dokumenty wszystkich kandydatów miały takie same, jednakowe parametry. – Postulaty środowisk instytucji kultury zostały tym samym wysłuchane i zarząd powiatu się do nich przychylił, co niewątpliwie będzie miało wpływ na zwiększenie transparentności i jakości postępowania konkursowego. Tym samym komisja powołana do przeprowadzenia konkursu nie rozpoczęła realizacji swoich zadań – dodaje.
Pierwotnie kandydaci na dyrektora Muzeum mieli zgłaszać się do 20 kwietnia. (k)