Konkurs o powiecie chełmskim

W Zespole Szkół w Sawinie odbył się IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powiecie Chełmskim.

Został on zorganizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Chełmie, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Zespół Szkół w Sawinie oraz Urząd Gminy w Sawinie. Konkurs ten od pierwszej edycji odbywa się w Zespole Szkół w Sawinie, w którym od 1985 roku działa aktywne koło turystyczne „Dreptak” a wielu nauczycieli angażuje się w działalność PTSM i PTTK. Uczestnicy rozwiązywali test obejmujący wiedzę o obiektach przyrodniczych, historii i zabytkach i dniu dzisiejszym powiatu chełmskiego.

Były też dwa zadania z mapą oraz rozpoznawanie zabytków i herbów poszczególnych miejscowości. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie, a kolejne miejsca zajęły drużyny: Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, SP Nr 2 w Chełmie, SP w Bukowie Wielkiej, SP w Wierzbicy, SP w Czułczycach, SP w Sawinie i SP Nr 6 w Chełmie.

Indywidualnie najwięcej punktów zdobyli: Rozalia Filipczuk (MDK), Natalia Filipczuk (Pawłów), Mikołaj Smażyło (SP 2 Chełm), Mikołaj Cudak (Pawłów), Natalia Jarzynowska (MDK), Mateusz Mazurek (Bukowa Wielka), Szymon Cichosz (Czułczyce) i Bartosz Koss (Sawin). Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów, zaś wszyscy uczestnicy konkursu upominki ufundowane przez Urząd Gminy w Sawinie.

Nagrody wręczali przedstawiciele zarządu PTSM, dyrekcja ZS w Sawinie oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Sawin. Był też słodki poczęstunek sponsorowany przez Urząd Gminy w Sawinie oraz wycieczka po najciekawszych miejscach w Sawinie. Uczestnicy zwiedzili barokowy kościół, dzwonnicę, dawny szpital, zobaczyli grobowiec neolityczny, pomnik powstańców styczniowych, pomnik AK i pomnik czołg. (kor)