Konkurs z brakami formalnymi

Konkurs na dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie ma być ogłoszony ponownie – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Powód – jedna z dwóch złożonych ofert nie spełnia wymogów formalnych, a żeby konkurs mógł zostać rozstrzygnięty, muszą być ważne co najmniej dwie oferty.

W ubiegły poniedziałek 14 maja powołana przez Radę Miasta komisja konkursowa, która ma wyłonić kandydata na dyrektora MSP ZOZ, otworzyła koperty z ofertami. Złożyli je, tak jak informowaliśmy wcześniej, Mariusz Żabiński, pełniący obowiązki dyrektora MSP ZOZ oraz Monika Szarkowska-Skiba. Na najbliższy poniedziałek komisja miała zaprosić kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Wszystko wskazuje na to, że kandydaci nie dostaną możliwości zaprezentowania swojej wizji zarządzania MSP ZOZ, bo konkurs trzeba będzie ogłosić na nowo. Jedna ze złożonych ofert okazała się niekompletna i nie spełnia wymogów formalnych. A zgodnie z przepisami, by konkurs uznać za rozstrzygnięty, muszą wpłynąć dwie ważne oferty.

– Jestem po rozmowie z radcą prawnym urzędu i stanowisko pani mecenas jest takie, że konkurs należy uznać za nieodbyty, i ogłosić go ponownie – mówi jej przewodniczący Sławomir Niepogoda. – Nie wiem jednak, co postanowi komisja. Zbieramy się w poniedziałek 21 maja i podejmiemy decyzję. (s)