Konkursy czy przedłużenie kadencji?

Dyrektorom czterech chełmskich placówek oświatowych 31 sierpnia br. kończą się pięcioletnie kadencje. Trzem dyrektorom innych szkół 30 czerwca br. upłynie termin powierzenia im obowiązków. Prezydent ogłosi konkursy czy zdecyduje się na powierzenie obowiązków dyrektora na kolejny rok szkolny?

Edyta Chudoba Zespołem Szkół Ekonomicznych i Mundurowych kieruje od 15 lat. 31 sierpnia dobiegnie końca jej trzecia kadencja. Wszystko wskazuje na to, że jeśli zostanie ogłoszony konkurs, będzie starała się o czwartą.

Grażyna Cetera dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 jest już od ponad 20 lat. Jej również z końcem roku szkolnego upłynie kolejna pięcioletnia kadencja.

31 sierpnia br. swoją pierwszą kadencję w roli dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych zakończy Dorota Michalska. Podobnie wygląda sytuacja Elżbiety Głuszek, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10.

Trzem innym dyrektorom chełmskich szkół 30 czerwca br. skończy się okres powierzenia obowiązków. Są to: Katarzyna Karamać – Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych, Lidia Kowalczuk – Szkoła Podstawowa nr 2 i Agnieszka Zapora – Szkoła Podstawowa nr 7.

Nie wiadomo jeszcze, czy prezydent zdecyduje się na ogłoszenie konkursów, które miałyby wyłonić dyrektorów, czy też postanowi powierzyć im obowiązki na czas określony, bądź za zgodą kuratorium oświaty przedłużyć kadencje. Pytanie w tej sprawie na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty, kultury i sportu zadała radna Elżbieta Ćwir. Wiceprezydent Dorota Cieślik stwierdziła, że ostateczna decyzja nie została podjęta i nie wiadomo, czy we wszystkich szkołach zostanie przeprowadzone postępowanie konkursowe.

– Jesteśmy na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji, rozważamy dwie możliwości, dalszego powierzenia obowiązków na kolejną kadencję, jak również wywoływania konkursu. Jeśli chodzi o konkursy, to miałyby one miejsce na przełomie czerwca i lipca, zaś w przypadku powierzenia obowiązków takie decyzje zostaną ogłoszone wcześniej – odpowiedziała wiceprezydent Cieślik. (s)