Konkursy ogłoszone

Ponad 800 tys. zł na sport i blisko 130 000 zł na kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Prezydent ogłosiła konkursy na dofinansowanie zadań publicznych z budżetu miasta Chełm.

W bieżącym roku na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w budżecie miasta zaplanowano 814 800 zł. Na zadania z zakresy turystyki i krajoznawstwa – 14 500 zł, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego – 128 000 zł. Kolejne 20 000 zł zapisano na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. W ramach tego konkursu preferowane będą zadania upamiętniające 100-lecie Niepodległości Polski. Wszystkie konkursy zostały już ogłoszone. Więcej informacji oraz terminy składania ofert w poszczególnych konkursach można znaleźć na stronie internetowej www.chelm.pl. (s)