Konsultacje i inwestycje

W gminie Żmudź rozstrzygnięto przetarg na ważną inwestycję – przebudowę przepompowni. Zaplanowano też konsultacje z mieszkańcami na temat gminnej strategii oraz nazw ulic w Klesztowie.

Przebudowa przepompowni to zadanie w ramach dużej inwestycji zakładającej modernizację oczyszczalni ścieków w Żmudzi i budowę sieci kanalizacyjnej. Do przetargu przystąpiły dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „CEKUZ” z Białopola z ofertą opiewającą na 1 099 318,65 zł oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „Partner” ze Srebrzyszcza z ofertą w wysokości 928 527 zł.

Wybrano firmę z niższą ofertą. Przedsięwzięcia, które obecnie trwają to m.in. remonty świetlic w Klesztowie, Leszczanach, Maziarni i Stanisławowie. Założenia inwestycyjne na przyszłość zawierać ma Strategia Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2022-2030. Właśnie w tej sprawie zaplanowano 21 kwietnia o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi spotkanie konsultacyjne.

Mają być na nim przedstawione wnioski z diagnozy gminy oraz opracowania planu działań inwestycyjnych i społecznych. Następne konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców Klesztowa i dotyczyć będą nadania nazw ulic w tej miejscowości. Konsultacje potrwają od 25 kwietnia do dnia 15 maja i mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy sołectwa Klesztów posiadający czynne prawo wyborcze. Urzędnicy chcą zapoznać się z ich opinią w sprawie proponowanych nazw ulic, a są to: Gajowa, Łączna, Dojazdowa, Wspólna, Boczna, Krzywa, Krótka, Polna. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here