Konsumpcja z dofinansowaniem

Włodawski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w ramach realizacji zadania publicznego ma otrzymać od miasta 4 600 zł na… no, właśnie. Z kosztorysu wychodzi, że w praktyce na przejedzenie, bowiem z tej kwoty aż 3600 zł przeznaczone zostanie na poczęstunek, 240 zł na przygotowanie sali, 120 zł na kwiaty.
Na stronie włodawskiego ratusza ukazało się właśnie ogłoszenie oferty PZERiI. Związek chce wykorzystać pieniądze publiczne w ramach działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. W tytule zadania widnieje: Wspieranie aktywizacji społecznej osób starszych II Seniorska Jesienna Ballada „Piosenki Biesiadnej”. W opisie zadania wszystko jednak sprowadza się do imprezy, której celem będzie umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych w wieku 60+ działających przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zakładane rezultaty realizacji tego zadania to m.in. wznowienie i umocnienie więzi pomiędzy starszymi i młodszymi oraz wymiana doświadczeń.
– Rozumiemy, że emerytom i rencistom należy się udział w kulturze, ale czy aby na pewno ma ona polegać przede wszystkim na konsumpcji? – komentują włodawianie. Oczywiście ci, którzy nie będą zaproszeni na biesiadę. (gd)