Kontrola i prewencja

Mimo kończących się wakacji policjanci razem z przedstawicielami Kuratorium Oświaty nadal odwiedzają dzieci i młodzież wypoczywające w powiecie włodawskim. Podczas spotkań sprawdzany jest stan bezpieczeństwa w miejscach kolonii i obozów, ale prowadzone są także spotkania profilaktyczne.

Podczas wakacji policjanci oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie kontrolują miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Najczęściej te spotkania odbywają się w Okunince nad Jeziorem Białym, ponieważ to właśnie tam w powiecie włodawskim jest najwięcej kolonii i obozów. Wizyty są przede wszystkim ukierunkowane na sprawdzenie, czy organizatorzy zapewnili bezpieczny wypoczynek dzieciom. – Spotkania są również dobrą okazją, aby przypominać o zasadach bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji i uświadamiać różne zagrożenia wynikające często z braku zdrowego rozsądku – mówi Elwira Tadyniewicz z KPP we Włodawie. – Podczas wizyt policjanci poruszają głównie aspekty związane z bezpieczeństwem nad wodą oraz w ruchu drogowym, ponieważ właśnie w tych miejscach dochodzi najczęściej do niebezpiecznych sytuacji. Nieodzownym elementem każdej pogadanki jest także przypomnienie korzystania z telefonów alarmowych oraz algorytmu postępowania w sytuacjach zagrożenia życia – dodaje pani rzecznik. (b)