Kontrowersje wokół konkursu na dyrektora MOPS

Dotarł do nas sygnał, że konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie jest „ustawiony” pod konkretną osobę. Zarzuty odpiera Krzysztof Gałan, sekretarz miasta.

– Proszę o zainteresowanie się naborem na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie – rozpoczyna się list, który dotarł do naszej redakcji. – Nabór został ogłoszony 25 września, a termin składania dokumentów mija 10 października. Czyżby było już wiadomo kto wygra ten konkurs? – zastanawia się nasz Czytelnik.

Autor listu zauważa, że w treści ogłoszenia w punkcie szóstym konkursu napisane jest, że ze zwycięzcą konkursu burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz 22 listopada podpiszę umowę na czas nieokreślony. – Oznacza to, że pani burmistrz nie przewiduje okresu próbnego zatrudnienia czy też na czas określony. Dotychczas ogłoszone konkursy miały okres kadencyjności tożsame z umową na czas określony oraz były ogłaszane przynajmniej jeden miesiąc przed – zauważa.

Czytelnik przekonuje, że takie warunki konkursu „to jednoznaczna dyskredytacja pozostałych potencjalnych kandydatów (obecnego dyrektora MOPS Mariusza Antoniaka – kg) oraz jest to ewidentnie ustawione obsadzenie przed wyborami stanowiska dyrektora MOPS, które po wyborach nie byłoby tak oczywiste”.

– W historii wszystkich konkursów nie było tak „szybkiego” konkursu, a przecież to największa jednostka podległa miastu, z największym budżetem – zauważa.
Krzysztof Gałan, sekretarz miasta Krasnystaw, zauważa, że zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

– Oznacza to, że cały niezbędny czas na przeprowadzenie procedury konkursowej to 20-30 dni. Zatem stosowne ogłoszenie o naborze do pracy powinno zostać zamieszczone najpóźniej około 20 października – komentuje Gałan. – Jednak w celu zagwarantowania wszystkim potencjalnym kandydatom odpowiedniego czasu na przygotowanie się do przejęcia obowiązków i zadań dyrektora MOPS zdecydowano o wcześniejszym ogłoszeniu konkursu – podkreśla.

Sekretarz informuje też, że w żadnym akcie prawnym nie ma obowiązku powołania dyrektora MOPS na określoną kadencję (np. na 5 lat). – Jedynym wymogiem, zgodnie ze statutem MOPS jest wyłonienie kandydata w drodze konkursu. W związku z tym to od decyzji burmistrza zależy, na jaki okres zostanie zatrudniony kierownik Ośrodka: na czas określony, czy na nieokreślony – podsumowuje Gałan. (kg)