Kosmiczna misja uczniów

Uczniowie skupieni w Klubie Młodego Odkrywcy „Chemicy” w Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej mieli okazję po raz pierwszy uczestniczyć w niecodziennym przedsięwzięciu. Dzięki kontaktom z Centrum Nauki Kopernik i współpracy z Michałem Kazimierczakiem z Klubu Młodych Odkrywców „Kolska Wyspa”, wzięli udział w 55. misji wykonywania zdjęć z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

 

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), ogromne laboratorium nauki w przestrzeni, jest domem dla załogi astronautów i kosmonautów. Każdy z uczniów mógł zlecić przez internet stacji kosmicznej ISS wykonanie zdjęć i wykonać fotografie samodzielnie w domu poprzez udostępnione przez NASA kody. Wykonywanie zdjęć Ziemi z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej było ogromną przyjemnością i nowym wyzwaniem. – Dotychczas niewiele polskich szkół miało możliwość fotografowania naszej planety z wysokości 320-420 km – zauważa Beata Wrońska z ZS w Siennicy Nadolnej. – Wiemy o tym, że działające koło astronomiczne we Włodawie, również podejmowało takie misje. Nie znamy więcej szkół w naszej okolicy, które brały kiedyś udział w takim przedsięwzięciu i uczniów w tak młodym wieku, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w dziedzinie astronomii – dodaje. Pozyskane zdjęcia mogą być wykorzystane na lekcjach fizyki, matematyki, geografii i sztuki. Stanowić mogą źródło nowej wiedzy, mogą inspirować uczniów do wyznaczania swoich osobistych celów oraz budzić zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi, a także metodami badawczymi opartymi na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Efektem wspólnej pracy uczestników projektu są zdjęcia wykonane w różnych krajach znajdujących się na trasie przelotu stacji kosmicznej. W tej misji uczniowie wraz z opiekunem Zbigniewem Rzemieniukiem przesłali 204 zlecenia wykonania zdjęć. Już w lutym 2017 r. wezmą udział po raz kolejny w projekcie. (k)