Kosztowne zwolnienie

Waldemar Fedorowicz, odwołany przed rokiem ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, dostanie niemałe odszkodowanie. Powiat krasnostawski musi wypłacić mu 38 tys. zł. Sprawa w Sądzie Pracy zakończyła się ugodą.

Zarząd powiatu uchwałę o rozwiązaniu umowy o pracę z Waldemarem Fedorowiczem, który przez 11 lat był dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, podjął w połowie maja ubiegłego roku.

Władze starostwa utraciły do podwładnego zaufanie wynikające z braku sprawowania odpowiedniego nadzoru nad Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie i nieefektywnego realizowania projektu „Aktywni i samodzielni”. Ponadto dyrektor Fedorowicz po terminie przedstawił zarządowi powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2020 rok.

Zarząd powiatu proponował dyrektorowi, by ten złożył rezygnację i został szeregowym pracownikiem PCPR. Waldemar Fedorowicz nie zgodził się z zarzutami, nie przystał na propozycję władz starostwa i złożył odwołanie do Sądu Pracy. Sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą. Powiat będzie musiał wypłacić byłemu już dyrektorowi PCPR zadośćuczynienie w wysokości 38 160 zł. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here