KPRD wyremontuje Zdrową

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina wyremontuje ulicę Zdrową. Do przetargu stanęły jeszcze dwie inne firmy.


Ulica Zdrowa to boczna Wygodnej. Stan drogi nie jest dobry, dlatego Zarząd Dróg i Mostów szukał firmy, która ją wyremontuje. Do przetargu stanęły trzy firmy. Pruszkowski Strabag zażyczył sobie prawie 530 tysięcy złotych brutto, konsorcjum firm Lider i Partner z Mińska Mazowieckiego prawie 370 tys. złotych, a Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina – 230 tys. złotych. I właśnie ta ostatnia firma zwyciężyła, choć wcześniej wydawało się, że postępowanie zostanie unieważnione.

Powód? Urzędnicy przewidzieli na wykonanie inwestycji 175 tysięcy złotych. Zdecydowali się jednak dołożyć brakujące środki. „Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert” – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Zarząd Dróg i Mostów.

Wyłoniony wykonawca będzie musiał również przygotować dokumentację projektową i sprawować tzw. nadzór autorski. Remont ulicy Zdrowej ma się zakończyć w połowie czerwca tego roku. GR