Kradną siatkę? Podłączyć prąd!

Przyjęta przez radnych uchwała o utrzymaniu grobów na cmentarzach wojennych może być przydatna w staraniach o dotacje m.in. na ogrodzenie nekropolii. – Wcześniej siatkę skradziono, nowa powinna być pod napięciem – stwierdził na ostatniej sesji mieszkaniec gminy Kamień.


Do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Kamień zobligował samorządowców wojewoda lubelski.
– Zwrócono nam uwagę, że uchwała taka musi być przyjęta i ani ja, ani radni nie mamy w tej sprawie nic do powiedzenia – mówił wójt Roman Kandziora na ostatniej sesji Rady Gminy Kamień. – Jednakowo dbamy o groby na cmentarzu unickim i groby żołnierzy austriackich. Dobrze byłoby ogrodzić część cmentarza w Kolonii Kamień. Ta uchwała pozwoli starać się o dotacje na ten cel.
Jeden z mieszkańców gminy Kamień zwrócił uwagę, że zamontowana jakiś czas temu siatka przy cmentarzu została skradziona. – Przydałaby się tam siatka pod napięciem – stwierdził mężczyzna. (mo)