Krajowa „dwunastka” za 120 milionów

Przetarg na przebudowę krajowej drogi nr 12 w granicach miasta Chełm rozstrzygnięty. Inwestycję zrealizuje firma „Budimex”, a wraz z projektem ma ona kosztować niespełna 120 mln zł.

Do przetargu przystąpiły trzy firmy: Strabag z Pruszkowa, Budimex z Warszawy i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Otwarcie ofert nastąpiło w listopadzie ubiegłego roku. Najniższą cenę – 98 mln zł zaproponował Strabag, ale w trakcie analizy dokumentów, która trwała ponad 4 miesiące, okazało się, że oferta nie jest zgodna z przygotowanym programem funkcjonalno-użytkowym. Dużo do myślenia urzędnikom dała również cena, według nich rażąco niska. Zgodnie z kosztorysem inwestycja była szacowana na około 200 mln zł. Ostatecznie komisja przetargowa zdecydowała o wyborze oferty złożonej przez znaną na rynku robót drogowych firmę „Budimex”. Przebudowa krajowej „dwunastki” ma kosztować około 120 mln zł. Miasto na tę inwestycję dostało unijne dofinansowanie w wysokości 90 proc. planowanych wydatków.
– Firmy, które wzięły udział w przetargu mają czas do 3 kwietnia na złożenie ewentualnych protestów – mówił na sesji wiceprezydent Chełma Józef Górny, odpowiadając radnemu Mariuszowi Kowalczukowi na pytanie dotyczące postępu prac związanych z przebudową „dwunastki”. – Ponieważ wartość prac przekracza 20 mln euro, całe postępowanie przetargowe, przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą, musi sprawdzić prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Prace na krajowej „dwunastce” mają rozpocząć się w przyszłym roku. W tym natomiast firma w konsultacji z miastem i ZDM ma przygotować dokumentację projektową. (ptr)